Elina Lepomäki Mahdollisuuksien maa

Sote-esitys heikentää asiakkaan valinnanvapautta nykyisestä

Sote-lakien käsittely eduskunnassa on alkanut. Seuraavan parin kuukauden aikana lait käydään perusteellisesti läpi valiokunnissa. Pari viikkoa sitten julkaisemaani maakunta- ja sote-kritiikkiin on tullut jonkin verran palautetta. Aion käydä sitä tulevassa kirjoitussarjassa läpi. Vastaan muun muassa virkamiesten (Nerg & Hetemäki), Hiilamo ym. sekä Suomen yrittäjien ulostuloihin.

 

Tässä kirjoituksessa:

  • VM:n laskelmissa väärä lähtöluku

  • Sote-uudistus kaventaa ihmisten valinnanvapautta nykyisestä

  • Soten kaatuminen tarkoittaisi nykymallin evoluutiota, ei uutta “super-ratkaisua”

 

VM:n laskelmissa väärä lähtöluku

 

Sote-uudistuksen kuuluisa kolmen miljardin säästö ja sen laskutapa selviää Valtiovarainministeriön (VM) julkaisemasta materiaalista. Maakuntien rahoitus vuonna 2020 on mitoitettu samaksi kuin julkisen tuotannon vuosina 2017/2018 toteutuneet kustannukset. Sen pohjalta on julkaistu alustavia maakuntakohtaisia laskelmia, jotka ovat nyt eduskunnan käsittelyssä. VM on laskenut mallin tuottavan vuonna 2029 kolmen miljardin säästön perusuraan, joka on laskettu kasvattamalla nykyisiä julkisia sote-menoja vuosittaisella 2,4 % reaalisella kasvulla. Uudistuksella lasketaan saavutettavan pienempi kasvu: vuosittain 0,9 %. Jos siis halutaan selvittää miltä osin sote-säästön suuruusluokka pitää paikkansa, on merkitystä sekä lähtöluvulla, että sille oletetulla kasvuprosentilla.

Kuten diasarjasta käy ilmi (Sote-menot 2016 – 2030), VM käyttää laskelmiensa peruslukuna 19 miljardia euroa eli nykyistä julkisen tuotannon kustannusta. Se on VM:n molemmassa skenaariossa sama; eli perusurassa (nykyjärjestelmä) sekä tavoiteurassa (uudistus). Ongelma on kuitenkin se, ettei lähtöluku todellisuudessa ole sama, sillä uudistuksen myötä osa yksityisrahoitteisesta terveydenhoidosta siirtyy julkisrahoitteiseksi. Erityisesti työterveyshuollosta ja nykyisin yksityisesti rahoitetuista palveluista siirtyy asiakkaita valinnanvapauspalveluiden piiriin. Toisin sanoen, osa yksityisestä suorasta tai vakuutusmuotoisesta rahoituksesta siirtyy valtion rahoitettavaksi. Yli miljoona työterveydenhuollon piiriin kuuluvaa työntekijää oli vuonna 2015 yksityisen lääkärikeskuksen asiakas. VM:n laskelma ei huomioi tätä.

 

Terveysmarkkinoista tulee suurten temmellyskenttä

 

Markkinataloutta arvostavien ihmisten pitäisi olla huolissaan esitetystä sote-mallista. Se ei paranna, vaan heikentää ihmisten valinnanvapautta nykyisestä. Kun kilpailu suppenee, heikkenee laatu annetulla kustannustasolla.

Markkinoilla tunnetaan sellainen käsite kuin syrjäyttämisvaikutus (“crowding out effect”). Se tarkoittaa sitä, että jos markkinoilla on yksi tai useampi julkisen tuen vuoksi erityisessä asemassa oleva palveluntarjoaja, muiden palveluntarjoajien on hankala tai mahdoton tarjota samaa palvelua asiakkaille, vaikkei sitä olisi erikseen laissa kielletty. Palveluntarjoajien määrä pienenee. Pieniä lääkäriyrityksiä ei 10 vuoden toimintahorisontilla todennäköisesti enää ole. Se ei johdu niinkään Kela-korvausten poistumisesta - joiden taso on jo nykyisin erittäin pieni - vaan syrjäyttämisvaikutuksesta.

Maakunnan liikelaitos nauttii konkurssisuojaa, jonka vuoksi sen asema markkinoilla on turvattu. Myös yksityiset sote-keskukset pääsevät tulevaisuudessa osin suojattuun asemaan. Ne saavat kapitaatiokorvausten muodossa eräänlaista yritystukea, joka pitää niiden perustoiminnan pystyssä. Tämä huomio on tärkeä myös EU-oikeuden näkökulmasta. Kilpailuneutraliteettiin vaikuttavat myös monet muut tekijät kuin julkisen liikelaitoksen konkurssisuoja, mutta palaan siihen toisessa kirjoituksessa. (Näin sivuhuomiona. Meidän pitäisi olla huolissamme kilpailuneutraliteetista myös ihan omista syistä eikä pelkästään EU:n näkökulmasta. Tiedän, että ajatus on suljettujen toimialojen Suomessa eksoottinen.) Vaikka minua ovat lähestyneet lukuisat terveysalan pk-yrittäjät jakaakseen huolensa mallin suhteen, ovat yrittäjäjärjestöt tukeneet esitettyä ratkaisua. Yrittäjäjärjestöt eivät luonnollisesti vastusta muitakaan yritystukia tai liiketoiminnan kasvattamista verorahoilla, vaikkei lisääntynyt bisnes jakautuisikaan kovin tasapuolisesti. Silti on tärkeä kuulla koko toimialaa.

Jokainen joka on joskus pyörittänyt minkäänlaista yritystä tietää, että vaikeinta ja samalla kalleinta on asiakkaiden hankinta. Asiakashankintaan panostetaan toki jatkossakin, sillä se - riittävä määrä kirjautuneita asiakkaita - ratkaisee sote-keskuksen elinkelpoisuuden. Kun asiakas kirjautuu sote-keskukseen kapitaatiokorvauksellaan, ensimmäinen vaihe on suoritettu. Asiakas on astunut kynnyksen yli. Tuo asiakas ei jatkossa käytä enää muiden lääkäriasemien palveluita, joista osa on niin pieniä, ettei niistä ole sote-keskuksiksi.

Eduskunnassa on määrä keskustella siitä, mitä kaikkia palveluita perusterveydenhuoltoon ja sote-keskuksille jatkossa luetaan. Esimerkiksi sosiaalihuollon henkilökunnan vaatimuksen osalta voidaan vielä vaikuttaa. Mitä suurempi tehtäväkirjo, sitä enemmän se rajaa pieniä toimijoita ratkaisun ulkopuolelle. Myös virkamiesten (Hetemäki & Nerg) esittämä mahdollisuus maksattaa osa erikoissairaanhoidon menoista lähettävällä sote-keskuksella tarkoittaa sitä, että sote-keskuksen on oltava suuri. Maakunta voi toki valvoa lähetteitä (Hetemäki & Nerg), mutta se maksaa. Jos maakunta haluaa arvioida onko potilaalla todellinen erikoissairaanhoidon tarve, sen pitää käytännössä tutkia potilas uudelleen. On selvää, ettei tämä sujuvoita hoitoketjua tai tee siitä edullista.

 

Kohti monopolistisia terveysvakuutusmarkkinoita

 

Ehdotetussa ratkaisussa perusterveydenhuollon jonot uhkaavat siirtyä erikoissairaanhoidon puolelle, kuten Martti Kekomäki on todennut. Se on astetta vakavampi asia. Erikoissairaanhoito on luonteensa vuoksi moninkertaisesti kalliimpaa kuin perusterveydenhoito. Lisääntyvä kysyntä nostaa hintoja. Erikoissairaanhoidon jonojen purkaminen on kalliimpaa kuin perusterveydenhuollon. Maakunnat käyttävät erikoispalveluissa ensin oman kapasiteettinsa ennen kuin ne lähtevät ostamaan palvelua muualta. Silloin valta on muutamalla palveluntarjoajalla, jotka hinnoittelevat palvelunsa asiaankuuluvalla tavalla. Hinnat nousevat.

On hyvin todennäköistä, että sote-keskukset lähtevät tarjoamaan asiakkailleen maksullisia lisäpalveluita ja niitä varten vakuutuksia, joiden puitteissa asiakas pääsee jonottamatta kyseisen yhtiön tarjoamaan erikoissairaanhoitoon. Kun asiakas on saatu ovesta sisään, hänelle on helpompi myydä lisäpalveluita. Palvelutarjonta keskittyy terveysjäteille ja tulevaisuudessa myös vakuutus- ja finanssijäteille, kuten viimeaikainen kehitys on osoittanut.

Ohituskaistan ottavat he, joilla on siihen varaa. Ohituskaistassa ei sinänsä ole mitään pahaa, jos ymmärtää, ettei sellaista sosialismia ole olemassakaan minne markkinoita ei syntyisi. Markkinat palvelevat ihmisten tarpeita. Sen sijaan täytyy ymmärtää, että ne elementit joiden vuoksi nykyistä järjestelmää kutsutaan “eriarvoistavaksi” (Hiilamo ym.) eivät suinkaan katoa esitetyssä ratkaisussa. Sen sijaan on huomionarvoista, että ihmisten valinnanvapaus rajoittuu terveyspalveluiden puolella tulevaisuudessa pienempään määrään toimijoita. Voidaan puhua myös “lukkiutumisilmiöstä”, jossa potilas jää vakuutuksen vuoksi yhden palveluntarjoajan asiakkaaksi.

Pienille paikkakunnille ei yksityistä sote-keskusta synny lainkaan. Keskisuurilla paikkakunnilla yksityisen toimijan kirittäjänä toimii liikelaitos eikä toisinpäin. Suurilla paikkakunnilla on valinnanvapaus voimissaan jo nykyisin. Esimerkiksi Espoossa voi nykyisin mennä julkiseen tai ulkoistettuun terveyskeskukseen. Omilla rahoilla tai vakuutuksen puitteissa voi käyttää minkä tahansa lääkärikeskuksen palveluita. Vaikka yrityskaupat käyvätkin kuumina, on nykyisin vielä olemassa pieniä ja keskisuuria lääkärikeskuksia, markkinoilletulo on vaivatonta ja asiakkailla on valinnanvaraa.

Fysioterapia- ja hoivapalveluissa voivat jatkossa myös pienet toimijat osallistua markkinoille (henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli), mikäli maakunnat onnistuvat palveluohjauksessa. Se on hyvä asia ja olen samaa mieltä mm. Suomen Yrittäjien kanssa. Sama asia saadaan tosin aikaiseksi jo nykyjärjestelmässä. Monet kunnat ja kuntayhtymät tarjoavat palveluseteleitä. Ei ole syytä epäillä, etteikö näin toimittaisi myös jatkossa. Ihmiset toivovat vaihtoehtoja, ja erityisesti vanhustenhoidossa ei julkinen palveluntuotanto täytä nykyisellään sille asetettuja tavoitteita. Muutenkin on omituista, että ratkaisussa sosiaali- ja terveyspuoli niputetaan, vaikka vain kymmenesosa ihmisistä tarvitsee molempia. 

 

Mitä sitten, jos esitys kaatuisi?

 

Moni keskustelija on sitä mieltä, että on hyvä tehdä jotain, koska pienikin uudistus on parempi kuin ei uudistusta lainkaan. Kuulin samaa argumenttia hallituskauden alussa kilpailukykysopimuksen solmimisen yhteydessä. Ihan samalla tavalla kuin tuolloin, nyt ei oteta "pientä askelta oikeaan suuntaan”, vaan harppaus väärään. Kyse ei ole siitä, että pitäisi toteuttaa jokin “Lepomäen malli” tai suuri kokonaisuudistus, jolle ei löydy poliittista konsensusta. Ei. Kyse on siitä, että annettaisiin nykytilanteen kehittyä. Täydellistä sote-ratkaisua ei ole olemassakaan, joten kyse on pikemmin riskitason valinnasta. Verorahoilla ei pitäisi ottaa nyt esitetyn uudistuksen kokoista riskiä, erityisesti kun kukaan ei enää puhu siitä, että se edes perustapauksessa säästäisi rahaa. Suomen sote-menot ovat kansainvälisessä vertailussa hyvin maltilliset.

Monet hallituksen esityksen mukaiset tavoitteet toteutuvat jo nyt useissa kuntayhtymissä ympäri maata. Kehitys jatkuisi samaan suuntaan myös ilman maakunta-sote-uudistusta, sillä suuri osa Suomen pienistä kuntatoimijoista on yksinkertaisesti liian pieniä. Päinvastoin, on sääli lähteä rikkomaan Eksoten, Siun soten ja suurten kaupunkien ratkaisuja sen vuoksi, että halutaan näennäisesti samanlainen ratkaisu ympäri maata, vaikka alueet ovat lähtökohtaisesti täysin erimitallisia. Nykymallin evoluutio vie toki aikaa, mutta nyt kaavailussa olevalle jättiuudistuksellekin on odotettavissa 10 vuoden siirtymäaika. Esimerkiksi Siun sote polkaistiin pystyyn alle kahdessa vuodessa.

Monet ihmiset viittaavat nykymallin kehitykseen laatusanalla “villi”, kuten Hiilamo ym. sunnuntain HS:ssa. Jos ei perusta kilpailun päälle alunperinkään, ymmärrän käsitteen. Sen sijaan meille kaikille muille pitäisi olla selvää, että kilpailu on aina “villiä”, jos sen annetaan toimia. Jos halutaan ihmisille valinnanvapautta ja kehittää järjestelmää parhaaseen mahdolliseen suuntaan, se tapahtuu aina kehitysprosessina. Evoluutio on “villiä”, mutta revoluutio sitä vasta onkin. Markkinoita ei voi suitsia; mutta mitä haitallisemmat kannustimet niille antaa, sitä haitallisempaan suuntaan ne kehittyvät. Markkinoiden keskittäminen ei palvele ihmisten etua pitkällä tähtäimellä.
 

Ehdotettu malli ei ole parannus

 

Terveystaloustieteilijöiden mukaan toimiva sote-ratkaisu täyttää kaksi keskeistä vaatimusta: 1) rahoittaja ja järjestäjä kulkevat käsi kädessä ja 2) järjestäjä ja tuottaja ovat erillään. Esitetyssä mallissa kumpikaan ehto ei täyty ja molemmat kriteerit heikkenevät nykyisestä, vaikka sekään ei ole täydellinen. 1) Maakunta (järjestäjä) käyttää valtion rahaa ja 2) maakunta osallistuu palvelutuotantoon myös itse. 

Jotkin asiantuntijat, jotka suhtautuvat kriittisesti sote-malliin puolustavat sitä nyt sillä perusteella, että “uudistus on pitkällä”. Uponneilla kustannuksilla ei pidä koskaan perustella tulevaisuuteen katsovaa muutosta. Myöskään poliittisen järjestelmän uskottavuus ei parane sillä, että tehdään voimalla. Toiset puhuvat siitä, että kyseessä on raamilaki, jossa toimeenpano ratkaisee. Aivan sama perustelu voidaan käyttää nykyjärjestelmästä: raamilaki, jossa toimeenpano ratkaisee. Ratkaiseva ero näiden kahden raamilain välillä on kuitenkin se, että uudessa esityksessä järjestelmän kannustimet heikkenevät, mikä johtaa nykyistä mallia heikompaan tilanteeseen niin potilaan, maksajan kuin päätöksenteon kannalta. 

On huomattava, etteivät maakunta-sote-ratkaisun riskit poistu sittenkään kun EU-notifiointi on tehty ja toiminta on jo pitkällä. Mikä jää, ovat maakunnat, sen sijaan sote-ratkaisua joudutaan sopeuttamaan ajan mukana. Toimeenpanon varaan laskevat myös virkamiehet ja lukuisat henkilöt, jotka tunnistavat esityksen riskit, mutta haluavat viedä sitä eteenpäin. Toimeenpano on jatkossakin politiikkaa - paitsi valtion, myös maakunnan tasolla. Julkinen valta vastaa lopulta aina siitä, että ihmiset pääsevät hoitoon, oli toteutusmalli mikä hyvänsä. Veronmaksaja maksaa myös mallin epäonnistumisen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

35Suosittele

35 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (115 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Voisit myös ottaa kantaa siihen miten potilaan maksettaviksi jäävät hoitokustannukset kehittyvät tässä mallissa.

Muualla maailmalla on tilanne se, että hoitosetelit eli lakisääteinen vakuutusturva ei riitä. Yksityisten palveluiden hintaa ei voida rajoittaa. Ihmisten on hankittava lisävakuutuksia, jotka kalliita ja, joiden hinta nousee iän myötä. Jo sairastuneet eivät edes vakuutuksia saa.

Ja toinen kysymys koskee lääkäripakoa julkiselta puolelta. Yksityisellä puolella voi erikoistunut lääkäri helposti tuplata palkkansa. Miksi hän jäisi julkisen puolen palvelukseen.

Kun tarpeeksi lääkärikatoa tulee julkisella puolella niin siihen jää kilpailu ja myös valinnanvapaus potilaalla.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

HE 16/2018 vp:

"Hallituksen esitys (HE 16/2018 vp) eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laissa säädettäisiin asiakkaan valinnanvapauden sisällöstä, valinnanvapauden käyttämiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista sekä palvelujen yhteensovittamisesta, palveluntuottajien hyväksymismenettelyistä, palvelujen tuottamisesta ja tuottajia koskevista velvoitteista, palveluntuottajille suoritettavista korvauksista, tiedonhallinnasta, valvonnasta sekä valinnanvapausmallin käyttöönotosta.

Asiakas voisi valita laissa määriteltyjä suoran valinnan palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ilman maakunnan ohjausta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Lisäksi asiakkaalla olisi oikeus valita maakunnan liikelaitos ja sen palveluyksiköt.

Maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voitaisiin myöntää tietyissä palveluissa asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti, joiden perusteella asiakas voisi valita palveluntuottajan.

Henkilökohtaisessa budjetissa asiakkaalla olisi mahdollisuus vaikuttaa myös palvelujen sisältöön.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin tehtäisiin maakunnan verovelvollisuuteen liittyvät muutokset tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös valtiontalouden tarkastusvirastosta annettua lakia ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan samana päivänä, kun maakuntalaki (HE 15/2017 vp) tulee voimaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

STM hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 0295 163 092"

---

Kysin Sari Sarkomaalta hänen viimeisessä karusellipuheenvuorossaan, voisiko hän ystävällisesti kertoa tai ottaa selvää, mitä em. "Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin tehtäisiin maakunnan verovelvollisuuteen liittyvät muutokset tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi" tarkoittaa, mutta hän ei kysymykseeni vastannut.

Voisitko Sinä, Elina, etsiä vastauksen kysymykseeni? Kiitos jo etukäteen.

PS. Käykääpä lukemassa HE 16/2018 vp, eli se hallituksen esitys, mistä nyt aletaan eduskunnassa tänään keskustella. Esitys on pitkä ja hengästyttävä, mutta varatkaa aikaa sen lukemiseen. Se kannattaa.

Ko. esitys ei ole tätä päivää ja se on laadittu täysin irrallaan kaikista normaaleista yritystoiminnan lainalaisuuksista. Linkki HE 16/2018 vp -esitykseen alla:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Tutustu myös HE 15/2017:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotV...

Gun-May Arffman

Kiitos Elina. Olet harvinainen Kokoomuslainen, jossa katsot asiaa koko yhteiskunnan kannalta kokonaisuutena, eikä vain puolueen näkökulmasta.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Mutta se konkreeettinen vaihtoehto nykyiselle miljardiluokan lisämenoja kasvattavalle ja jonoja ylläpitävälle touhulle.

-
"Kyse on siitä, että annettaisiin nykytilanteen kehittyä."

Miten ? Suomi on jälkijunassa valinnanvapaudessa muihin maihin verrattuna.

Juha Hämäläinen

Ehdotus ei ole konkreettinen eikä se millään perusteella vähennä kustannuksia.

Tutustu nyt edes hieman soten hallintohimmeliin. Se on sinällään sairaan mielen tuotosta. Se on täynnä toimijaa ja koordinoijaa. Mieletön ehdotus alusta loppuun.

Kun luet hallituksen esityksen ylläannetusta linkistä niin havaitset sotkun syvyyden. Ehdotuksen alussa olevat myyntipuheet eivät tule toteutumaan tällä mallilla koskaan.

Sinun haluamasi valinnanvapaus toteutuu ottamalla ylimääräisiä vakuutuksia tai kaivamalla puuttuvat rahat perstaskusta. Hoitosetelisi eivät tuo sinulle huippuhoitoja edelleenkään.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Jonoja ylläpitää vain kokoomuksen tehokkuusajattelu.

Ongelmahan ei niinkään ole terveyskeskuksissa vaan siinä miten ne on ohjattu toimimaan eli aivan päin peetä.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Pietikäinen: "Suomi on jälkijunassa valinnanvapaudessa muihin maihin verrattuna."
Joten ratkaisuna on kaventaa sitä entisestään?

Katson asiaa pienen kunnan valtuutettuna: Meillä on vanhusten hoitokodeissa tällä hetkellä valittavana kunnallinen, kaksi paikallista yksityistä sekä Esperi ja Attendo. Kunta selvittää kysyvänsä myyntitarjouksia omista kiinteistöistään kahdelta viimeksi mainitulta. Pienet paikalliset eivät voi kilpailla hinnoissa suurten kanssa ja jos kunta myy Sote-kiinteistönsä, ei maakunnallistakaan vaihtoehtoa ole.

Nykyisen viiden sijaan meillä on sitten yksi tai kaksi hoivakotia, vietkö mummosi Esperiin vai Attendoon.

Joku voisi selittää minulle, miten valinnanvapaus lisääntyy?

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Kun suuret yritykset ovat vallanneet markkinat (ovat monopoliasemassa), kilpailu loppuu ja kustannukset nousevat ja laatu heikkenee. Tämän jälkeen laatua saa vain itse maksava asiakas. Erikoissairaaloiden päivystykset ruuhkautuvat ja kun lääkärit siirtyvät erikoissairaaloista pois yksityiselle puolelle, heikkenee laatu myös sairaaloissa. Loppujen lopuksi asia on hyvin yksinkertainen. Ihmiset katsovat liikaa tätä ideologisin silmin - vou, valinnanvapaus on hyvä juttu, eikä perehdy tarpeeksi hallituksen kaavailemaan malliin. Se onkin kyllä monimutkainen, mutta onneksi on joku joka selventää näitä juttuja meille - Elina Lepomäki

Itsekin kannatan markkinataloutta, mutta en kuitenkaan voi hyväksyä hallituksen mallia koska se on typerä ja heikentää Suomea kokonaisuutena. Markkinat toimivat hyvin silloin kun yritykset ovat suurin piirtein samalla viivalla, niitä on tarpeeksi monta, mutta valitettavasti hallituksen malli suosii suuria kansainvälisiä firmoja, jotka lopulta saavat monopoliaseman.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Elinahan juuri kirjoituksessa todistaa että mikäli kannusteet ovat vääränlaiset, monet pienet yritykset kuolevat. Tulee yksityiset monopolit julkisten tilalle. Hallituksen esitys siis ajan kanssa vähentää valinnanvapautta, heikentää laatua ja nostaa kustannuksia paljon. Ja mikä riski veronmaksajille ja koko Suomen julkiselle taloudelle.

Elina ymmärtää yritysten logiikka paljon paremmin kuin kukaan muu hallituksen jäsenistä. Ehkäpä Sipiläkin ymmärtää, mutta hän kannattaa yritystoimintaa, joka toimii valtion tukiaisten turvin - Tukiaisten ulkopuolella toimivat pienet yritykset yleensä kuolevat pois. Tämäkin vähentää valinnanvapautta ja jäljelle jää muutama jättiyritys, joka voi hinnoitella mielensä mukaan.

Käyttäjän jussijaakkola kuva
Jussi Jaakkola

Nykyinen valinnanvapaus on paljon parempi, mitä nyt ehdotellaan. Jos nyt julkinen puoli ei jonkun mielestä ole hyvä, voi siirtyä yksityiselle ja jos sekään ei ole hyvä, niin voi siirtyä seuraavalle jne. Nyt ehdotettu malli, että on x kuukautta jonkin toimijan "vankina" ei ole mistään kotoisin.

Ehdotusten räikein epäkohta on kuitenkin se, että kiinnitetään huomiota, paljonko kenellekin pitää maksaa per asiakkuus. Oikeampi tapa olisi maksaa per parannettu/hoidettu potilas ja samalla toimijoille pitää asettaa sakkomaksu, ettei aloiteta harrastamaan näennäishoitoja. Ts. jos potilas joutuu palamaan hoidettavaksi saman vaivan takia, kun sitä ei hoidettu kunnolla, niin maksu peritään toimijalta takaisin ja maksetaan sille, joka potilaan oikeasti parantaa.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Hyviä ehdotuksia, mutta käytännössä ei toimi. Ainakaan vielä ei ole instrumennteja kontrolloida hoitotahoja tehokkaasti. Kuten Elina sanoo kontrolli tulisi vielä kalliimmaksi, koska julkinen sairaala joutuisi tutkimaan potilaan uudelleen. Siksi järjestelmän on oltava mahdollisimman hyvä, ei kannata ottaa nykyistäkin huonompaa järjestelmää käyttöön.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä

Hyvä kirjoitus! Mistä löytyvät arviot, kuinka paljon nyt pääosin yksityisrahoitteiselta sektorilta siirtyy kustannuksia valinnanvapauden myötä julkisrahoitteiselle puolelle?

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Elina, minkälainen teillä on tunnelma eduskuntaryhmässä nyt, kun maakunta- ja sote-uudistus jakaa ainakin kentällä väkeä?

Tämä alla oleva oli aika vahva ulostulo ryhmänne varapuheenjohtajalta Ben Zyskowiczilta, vai miten itse arvioit?

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/243840-nakokulma-...

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Markku, sinun pitää ymmärtää, ettei Zyskowicz voinut mitenkään pilata mitään "sooloa", koska Lepomäki tietää olevansa oikeassa. Siis hän ei esitä mitään puolueen näkökantaa van oman päättelynsä tuloksen. Kun näin on, hän on tässä niskan päällä.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Elina ymmärtää markkinoiden logiikan paremmin kuin Ben tai vaikkapa Paula Risikko. Siksi hän pystyy argumentoimaan asiaperustein. Hallituksen jäsenet toistavat vain samaa mantraa, nyt on mentävä eteenpäin koska rahaa on jo kulunut paljon jne. Mutta kun hallituksen esitys on huono ja voi tulevaisuudessa romuttaa julkisen talouden. Riski on liian suuri!

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Poliittisesti niskan päällä on kokoomuksen puoluejohto ja eduskuntaryhmä. Ryhmässään yksin ainakin tässä vaiheessa oleva Elina Lepomäki saa vahvan tuen kokoomuksen johtajakisassa 2014 hävinneeltä Jan Vapaavuorelta ja poliittiselta oppositiolta, vaikka Lepomäen argumentit sotea vastaan ovat kovin erilaiset kuin varsinkin vasemmistolla.

Vapaavuori ajaa Helsingin asiaa, mutta ei ole saanut kokoomuksen helsinkiläisiä kansanedustajia taakseen. Myöskään hänelle hyvin tuttu helsinkiläinen Zyskowicz ei lähtenyt kapinaliikkeen tueksi, mikä pilasi pelin tässä vaiheessa. Mutta, mutta, aina voi asetelma vielä muuttuakin. Se olisi erittäin historiallinen keikaus, jos kokoomuksen johto tämän kamppailun häviäisi.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren Vastaus kommenttiin #25

Sekoittamalla tähän politiikan paljastat et ymmärtäväsi asiasta yhtään mitään.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #25

Mielestäni ihmisten pitäisi käyttää omaa järkeä, ei pidä hyväksyä mitä tahansa huonoa vain sen takia että pieni porukka niin vaatii. Se on tyhmää ja selkärangatonta. Mediankin pitäisi käydä uudistus hyvin tarkkaan läpi ja vasta sitten ottaa kantaa esitykseen tai ainakin selittää ihmisille rehellisesti mitä uudistus tuo mukanaan tulevaisuudessa. Ainakin Hesari on tarpeeksi iso mediatalo selvittääkseen tosiasiat, mikäli vain tahtoa on.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen Vastaus kommenttiin #25

Puoluepoliittisesti tietenkin Kokoomuksen enemmistö on niskan päällä. Tarkoitinkin sitä, että Lepomäki on sitä moraalisesti, koska hän puhuu totta ja uskaltaa sen myös sanoa. Yleensä ajan myötä totuus voittaa muutenkin. Näin ollen ei ole myöskään oikeutettua puhua kapinasta. Pikemminkin Lepomäkeä voisi luonnehtia Kokoomuksen uskonpuhdistajaksi.

Juha Hämäläinen

Tähän on väliin sanottava, että Benin usko soteen on poliittinen lausunto eikä asiantuntemukseen perustuva.

Käyttäjän mikamustonen kuva
Mika Mustonen

Järkipuhetta taas Elinalta. Saapa nähdä, löytyykö hallituspuolueista muutama 'rikkuri', jotka torppaavat hallituksen sote- esityksen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sinulle Elina - ja kaikille maakunta- ja soteasioista kiinnostuneille mietittäväksi: maakuntauudistus ei ole myöskään kuntien kaavoitukselle mikään ongelmaton asia, ks. alla Malmin lentokenttää koskeva puheenvuoroni:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252233-ma...

Katsokaa myös muista tehtävänsiirroista maakunnille ja LUOVAN perustamisesta:

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-...

Maakunnalle tällä esityksellä siirrettäviä merkittävimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat

- maataloushallinto
- ympäristöterveydenhuolto
- aluesuunnittelu
- kala- ja vesitalous
- vesiensuojelu ja vesihuolto.

Nyt annetulla hallituksen esityksellä toteutetaan perustettaville maakunnille, uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle (Luova) sekä muille viranomaisille uudistuksessa siirtyviä tehtäviä ja tehtäväsiirtojen voimaanpanoa koskevia muutoksia lainsäädäntöön.

Tähän esitykseen sisältyvät myös ehdotukset maakunnan tehtävien edellyttämäksi uudeksi lainsäädännöksi erityisesti vesi- ja kalatalouden sekä maataloushallinnon tehtävissä sekä ehdotukset Valtion lupa- ja valvontavirastoa ja Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevaksi uudeksi lainsäädännöksi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi viranomaisrakenteen muutoksesta aiheutuvat tekniset muutokset yleishallinnolliseen ja muuhun lainsäädäntöön. Esitys sisältää pääosin luonteeltaan teknisiä muutoksia lainsäädäntöön. Esitykseen sisältyy yhteensä 212 lakiehdotusta melkein kaikkien ministeriöiden toimialoilta. Lähde alla:

https://pro.almatalent.fi/article/hallitus-antoi-e...

Jarkko Mynttinen

Varmaankin ihan oikeita havaintoja ja päteviä argumentteja nämä Lepomäen ajatukset.

Mikä on ”tavallisen” kansalaisen tosiasiallinen mahdollisuus muodostaa omaa kantaansa Sotesta.
Kokonaisuushan muodostuu eri asioista ja niiden välisistä kytköksistä. Ensin pitäisi tietää nuo eri asiat ja niiden väliset kykennät ja sitten vielä mitä siitä seuraa kokonaisuutena. Nythän pääsääntöisesti keskustellaan noista eri asioista, kukin omista tarkoitusperistä lähtien, jotka sitten argumentoidaan pääosin varmaan ihan oikeinkin, mutta oman objektiivisen mielipiteen muodostaminen noista lähtökohdista on ”tavalliselle” tallaajalle kyllä vähintäänkin vaikea tai mahdoton tehtävä.

Jos keskustelua käydään pääsääntöisesti ”eri pikkuasioista”, niin ainakin minulle on kokonaisuus häipynyt näkyvistä jo ajat sitten. Ensin pitäisi selvittää itselleen koko lainsäädäntöhankkeen tavoite, eli mikä on se tosiasiallinen ja oikeudellinen tavoitetila, jota lakiuudistuksella tavoitellaan?

En ole varma mikä edes on hallituksen esityksen viimeisimmän päivitysversion tavoitetila sotelaissa, mutta oletan mediasta lukemani ja kuulemani tiedon perusteella sen olevan edelleen 1) tarkoitus kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, 2) parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja 3) saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Tavoitteet on ilmaistu niin yleisluontoisella tavalla, joita juuri kukaan järkevä ihminen ei varmasti asetu vastustamaan. Yleisluontoisuutensa takia, tavoitteet ovat samalla niin epämääräisiä, että nistä on kuitenkin mahdotonta tunnistaa, mikä on kunkin lainlaadintaan osallisen tahon aito tavoite ja tarkoitus. Kuinka paljon tavoitteisiin sisältyy ideologiaa ja kuinka paljon rationaalista järkevää toimintaa soten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämä sotemalli pitäisi ymmärtää juurta jaksain, kaikki ne mekanismit mukaanlukien miten mikin tekijä vaikuttaa, ja mikä on niiden keskinäisten vaikutusten lopputulos. Toisin sanoen mikä on tavoitteiden ja lakiehdotuksen sisällön suhde. Että mietinpä vaan miten ja mihin asioihin perustuen me tavalliset kansalaiset voimme muodostaa tästä asianatuntijoilta ja poliitikoilta saamastamme ristiriitaisista, tarkoitushakuisesta informaatiosta itse edes jonkinlaisen ”objektiivisen” käsityksen. Veikkaan, että suurin osa meistä muodostaa käsityksensä ihan tunnepohjalta luottaen oman suosikkinsa (asiantuntija, poliitikko) mielipiteisiin, mutta eihän sekään oikeastaan niin tavonta ole. Pitäisi perustaa jokin hallituksesta, eduskunnasta ja muista jo ryvettyneistä ja luottamuksensa menettäneistä tahoista riippumaton totuuskomissio.

Käyttäjän TapaniTuominen1 kuva
Tapani Tuominen

Menee vähän asiasta sivuun, mutta menköön:

On erittäin harmillista - suorastaan haitallista, että Kokoomuksen jäsenistö ei ymmärtänyt valita Lepomäkeä puheenjohtajaksi.

Matti Rissanen

Julkisen terveydenhoidon petraamisen voisi aloittaa:

Kansanedustajille, ministereille ja eduskunnan sekä ministeriöiden henkilökunnalle työterveyshuolto julkisiin terveyskeskuksiin, eikä mitään ohituskaistaa. Jos haluaa parempaa palvelua maksaa itse.

Ja samoin kuntien ja kaupunkien poliitikoille ja henkilökunnille.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Ei ole Lepomäki osannut esittää. mikä hänen mukaansa olisi poliittisesti hyväksyttävä paras mahdollinen muu vaihtoehto. Jargonia !

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Mietipä tarkemmin. Lepomäenkö olisi pitänyt suunnitella sote-uudistus, jos hän toteaa sen sudeksi! Hän on todennut missä esitys menee pieleen. On hallituksen asia korjata tilanne - ei suinkaan Lepomäen.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Markkinointi- ja mainoskulut lisääntyisivät melkoisesti ja korottaisi yleistä hintatasoa.
"Valinnanvapaus" tekisi vaikeaksi optimoida palvelutuotantoa tarpeen mukaan, syntyisi tyhjäkäyntiä joka sekin lisäisi kustannuksia.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Oikeata faktaa - Sotea ei pitäisi päästää etenemään.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Martti Hetemäki: Nykyistä sotea ei johda kukaan – tähän tulee muutos:

https://www.verkkouutiset.fi/martti-hetemaki-nykyi...

Sote-esitys heikentää asiakkaan valinnanvapautta nykyisestä:

http://elepomaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252243-s...

Aamulehdestä mm. löytyy monia hyvi asiajuttuja tämän hätäisesti vängätyn ’sote-uudistuksen’ epäkelvollisuudesta:

Sote ja maakunnat on huonosti valmisteltu malli – oikea pohja olisivat erva-alueet ja viisi yliopistosairaalaa:

https://www.aamulehti.fi/mielipiteet/sote-ja-maaku...

AL 13.3. ”Viivytyskö on se suurin riski”
AL 14.3. ”Sote-sanomaa hallituksen johtaville ministerreille”
AL 14.3. ””Kohti sote-palvelujen yksityistämistä”

Terhokodin entinen johtaja, saattohoidon asiantuntija Juha Hänninen: Suomessa on meneillään terveydenhoidon huijaus :

https://www.apu.fi/artikkelit/terhokodin-entinen-j...

KESKEISEMMÄT EPÄKOHDAT – MIKSI HALLITUKSEN SOTE-ESITYS EDELLEEN ONTUU?:

http://liandersson.fi/keskeisemmat-epakohdat-miksi...

Tutkija vaihtoi mieli­pidettään sotesta – Vasemmisto­liitto puhuu haitallisesta ”takin­käännöstä”:

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005602673.htm...

Sote ei tule koskaan valmiiksi:

https://journal.fi/janus/article/download/63517/25820

Sote-oppineet liputtavat jo valinnanvapauslain hyväksymistä – perustuslain tuntijat: ei läpihuutojuttu:

https://yle.fi/uutiset/3-10112845

Kommentti: Orpon ja Sipilän ei kannata juhlia Hiilamon sote-käännöstä – yksi solmu vielä avaamatta:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005600876.html

Helsinki järjesti sote-yllätyksen: Valtuusto koolle - ”tällaisena sen ei pitäisi mennä läpi”:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/243915-helsinki-j...

Uusimaa tyrmäsi soten - "ei tule toteuttaa Uudellamaalla esitetyllä tavalla":

https://www.talouselama.fi/uutiset/uusimaa-tyrmasi...

Vihtoehtoinen sote:

Kansantaloudellisesti ylivertainen sote – tiivistelmä Kalevi Salosen esityksestä:

https://harrikayhko.wordpress.com/2018/03/08/kansa...

Tutkimusta ei käytetty sote-uudistuksen pohjana - "Surkuhupaisa ja varoittava esimerkki":

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/wkRPwaEJ

Jyty: Henkilöstön asemasta puhuttu sote-uudistuksessa aivan liian vähän:

https://www.sttk.fi/2018/03/09/jyty-henkiloston-as...

VIERAILIJA: Jukka Kärkkäinen: Miten sote vaikuttaa työterveyshuoltoon?:

https://tekijalehti.fi/2018/03/08/vierailija-jukka...

Väärä käsitys työterveyshuollosta sinnittelee – 3,4 miljoonaa lääkärikäyntiä vuodessa ei ole sivuutettavissa:

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/vaara-kasitys-t...

Kokoomusvaikuttaja: ylivoimainen enemmistö on Lepomäen sote-kritiikin kannalla:

https://www.mantsalanuutiset.fi/artikkeli/618687-k...

Lisää Markku Huuskon ao. blogin loppulinkkeinä ja kommentteinani:

Ben Zyskowicz pilasi Elina Lepomäen soolon:

http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25215...

Ei pilannut...

Juha Hämäläinen

Täytyypä vilkaista nuo pari linkkiä ;-\

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Mrs. Lepomäki on pankkiiri-miljonääri, joka tekstistään huolimatta kannattaa amerikkalaisen Ayn Randin kaltaista täysin vapaata kapitalismia. Hänen tekstinsä on erittäin ristiriitainen ilman mitään uutta vaihtoehtoa.

Käyttäjän mikamustonen kuva
Mika Mustonen

#26
Elina Lepomäki ei todellakaan kannata 'täysin vapaata kapitalismia' kuten ei Suomessa kukaan mukaan kokoomus- (tai muun) eduskuntapuolueen jäsen.

Tälle keskustelupalstalle ei tee hyvää, että tänne kirjoitellaan tuollaisia täysin perusteettomia kommentteja.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Totuus pitää nähdä värittyneidenkin lasien lävitse kompromistisenä ratkaisuna. Itse olen lähellä kokoomusta, mutta kaukana Lepomäen ajattelusta.

Käyttäjän mikamustonen kuva
Mika Mustonen Vastaus kommenttiin #37

Onhan meillä kullakin omat 'värittyneet' lasimme, mutta se ei tee aikaisemmasta väitteestäsi sen todempaa.

Jos olet lähellä kokoomusta, et nähdäkseni voi olla kovin kaukana Elina Lepomäen ajattelusta. Tai sitten viittaamasi kokoomus on joku aivan muu kuin Suomen kokoomuspuolue.

Voitko esittää jonkin / joitakin ajatuksia, jotka ovat (mielestäsi) hyvin lähellä kokoomusta, mutta kaukana Lepomäen ajattelusta ?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ruotsin vasemmistojohtaja tviittaa suoraan Petteri Orpolle: ”Suomi toistamassa Ruotsin virheet”:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/216135-ruotsin-va...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Kai sinä nyt komunistien kannan markkinatalouteen tiedät.

Markkinatalouden erinomaisuus perustuu avoimeen kilpailuun.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lauri,

koetahan pysyä asiassa, kommentoida itse asialla ko. varoittavaan naapurikommenttiin, kiitos.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #40

Tiedätkö sinä Hyttinen, että Ruotsissa ovat tyytyväiviä valinnanvapauteen ja veronmaksajin kannaltakin hyvä kustannustehokkuuskin on parantunut.

Eivät ole katuneet v. 2010 päätöstä, eivätkä ole palauttamassa järjestelmää vanhaan - ilman valinnanvapautta ja sen myötä myös ilman kilpailua olleeseen vasemistolaiseen malliin.

Näin asiallisena kommenttina poliittisen höpinän sijaan ja toteamisena, että Ruotsissa taitaa olla maailman parhaat terveydpalvelut v. 2018.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #45

Lauri,

jätähän nyt hyvä mies ihmessä se asioita tutkimaton, kaiken yleistävä mutuilusi vähemmälle! - populistinen mutuilusi vaan valitettavasti edelleenkin yrittää vain sekoitella asioita yksittäisilllä yleistyksilläkin – tässäkin. - Ruotsissa siltikin eri järjestelmä kuin meille nyt aiottu, siellä kyllä on toiminut vain mainitsemasi valinnanvapaus m.m. palvelujen saatavuuden paranemisen suhteen – muut asiaan liitttyvät 'negatiivothan', kehitystarpeiden erot, jne. sinä jätätkin ’sujuvasti’ omannäköisen ’markkinataloutesi’ tarkoitushakoisuuden piilopiikkiin, heh…

Siis - ”Valoa kansalle, tietoväylät sinne Kuopijjoonkin”:

Potilaan valinnanvapaus, Ruotsin malli ja Suomen sote-uudistus :

https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisu...

Ruotsissa sote-uudistus ei mennyt kuten Strömsössä – asiantuntija: Suomi ei toista virheitä:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005128752.html

Raportti: Va­lin­nan­va­paus keskitti ter­veys­kes­kuk­set hyvätuloisten asuinalueille –johtaako sote-uudistus Ruotsin tielle?:

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/raportti-vali...

Miten Ruotsin valinnanvapaus on onnistunut? – Yksityiskohdissa runsaasti eroja:

https://www.yrittajat.fi/uutiset/566693-miten-ruot...

Ruotsin kokemukset auttavat Suomea omaksumaan parhaat sote-mallit:

https://kauppakamari.fi/2017/03/27/ruotsin-kokemuk...

Ruotsi, Ruotsi, Ruotsi – Debatti Ruotsin valinnanvapausuudistuksesta on kärjistettyä ja näkökulmiltaan valikoivaa:

http://alusta.uta.fi/artikkelit/2017/03/27/ruotsi-...

Mitä Suomi voi oppia Ruotsin valinnanvapauskokemuksista?:

http://alueuudistus.fi/blogi/-/blogs/mita-suomi-vo...

Raportti: Näin valinnanvapaus vaikutti Ruotsissa – yksi merkittävä ero Suomeen:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/235944-raportti-n...

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsin sotesta? Uusi raportti kertoo, miten valinnanvapaus on vaikuttanut Ruotsissa:

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/mita-...

Mielipide: Uusin valinnanvapausmalli sote-uudistukseen – yksinkertaistuksella todellisiin miljardisäästöihin:

https://demokraatti.fi/mielipide-uusin-valinnanvap...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #50

Mutuile sinä tahollasi, mutta perehdy asiaan esim. asiantuntijaorganisaatioiden taholta netin hakusanoin " the best healthcare in the world" näiden puhtaasti poliittisten aviisien sijaan.

Naapurissa Ruotsissa on kustannustehokas ja ehkä maailman paras terveydehuolto, on yleisin mielipide asiantuntijoiden kesken maailmalla mm. OECD: taholta.

Kiitettävinä terveydenuoltomaina kisaa käyvät mm. Ruotsi, Kanada, UK, Sveitsi, Norja, Tanska ja Hollanti.

Näissä kaikissa maissa perusterveydenhoito on tuotettu suurin osin yksityisten tai liki kokonaan yksityisten toimijoden tuottamina.

Tuo pitkä listasi linkeistä on sanalla sanoen poliittista potaskaa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #52

Lauri,

et näköjään hallitse englantiakaan, etkä ymmärrä mistä tässä " the best healthcare in the world" on nimenomaan kysymys! - esim. " 6. Sweden — As with most quality of life and health rankings, northern European countries like Sweden score highly. Swedish men have the 4th highest life expectancy of any nation, living to an average of 80.7 years." - lienet siis vain täysi, heti kaiken tutkimatta hutkiva trolli!? -

Voit vapaasti toistella noita taas mutujasi puppugeneraattorillasi, eivät ne siitä miksikään pravdoistasi muutu...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #56

Hyttinen, väitätkö kovin tietämättömänä, että Ruotsin terveydenhuolto olisi jotenkin huono tai moitittava, vai mistä tämä nyt johtuu.

Ruotsin terveydehoidon taso on eräs maailman parhaista ja kustannustehokkaimmista v. 2018.

En nyt kuitenkaan ala jauhaa asiasta ideologisen olennon kanssa tämän enempää.

Perehtyisit Ruotsin terveydenhuollon kehitykseen turhan höpöttämisen sijaan.
Taas kerran voisit hakea tietoa asisntuntijaorganisaatioista iltapäivälehtien sijaan.

Saatesanoiksi OECD, WHO, Eurostat ja World Bank for example for beginners..

PS. Lontoo kyllä sujuu itse siellä vuosia asuneena ja yrittäjänä toimineena, joten kommenttisi on perin lapsellinen.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #58

Lauri,

"Hyttinen, väitätkö kovin tietämättömänä, että Ruotsin terveydenhuolto olisi jotenkin huono tai moitittava, vai mistä tämä nyt johtuu." Yksinkertaisesti ymmärtämättömyydestäsi. Sanoinhan jo, ettei tässä siitä ole kysymys, yritähän mietiskellä se itsellesi selväksi aivan rauhassa itseksesi...

Ole hyvä ja vastaa miehenä asialla asiaan äläkä yritä provota aina vaan samoja toistelemiasi tänne, kiitos. "Niin metsää vastaa kuin sinne hihkuilet". Ethän ole näköjään tutustunut vielä puoliksikinaan itse asioihin - kuinka olisit voinutkaan? - vänkäilet lapsellisesti ja lepsusti vain omia laiskoja tietämättömyyksiäsi ja ymmärtämättömyyksiä väenväkisin tänne luullessasi saden siten jotain muuutosta aikaan, et ainakaan niillä oikeaan suuntaan - päinvastoin! Järkevää? - No, sitähän sitä yleensäkin saa mitä itse heti jo alusta astikin pilaa, sri...

Ruotsin mallikin kun on vain pieni osa koko sote-paletissamme - sinulla se näyttää olevan siellä savossa lähes koko elämä. Missä on tässä kysymyksessä suhteellisuudentajusikin??

Järistyttävän epätieteellisenä 'yrittelijänä' 'unohtelet' tarkoitushakuisesti ja yksipuoleisesti, yrittäjillekin varsin vaarallisella metodilla ja huonolla esimerkillä mm. tutustumisen ko. asiaan laajasti ajatuksella - ei pelkällä Lontoon englannillasi! - tähän aiheeseen hiukan laajemmalta kantilta kuin vain fanaattisideologisella 'värinälläsi' - etenkin moniin muihin jo täälläkin esilletuomiini asialinkkeihin ja kommentteihin, esim. # 23...

P.S. Mitä järkeä sinun on korostaa jatkuvasti omaa osaamattomuuttasi ja kompetesittomuuttasi täällä väenväkisin, kun esim. Elina, lääkäri Kari Ellimäki ja ja monet muut pyrimme samat ongelmat huomioiden samaan mahdollisimman myönteiseen maaliin, täh?? Oletko kenties kateellinen noin vain muuten näyttöjesi puutteesta tms. johtuen tai muusta epämääräisestä syystä?

P.S.S. Jos kerran Ruotsi on tässä "health care"- positioinnissa mielestäsi niin malli- ja ihannemaa 'haaveissasi', niin miksi et sitten kykene erittelemään niitä "oivia elementtejä" tänne soteamme tässä kehittää yritellessämme pelkkien googlettelujesi sijaan. - Ei pelkkä moinen räksytyksesi ketään auta - kaikkein vähiten reaaliyrityksissä - tasan päinvastoin! Senhän nyt pitäisi ymmärtää jo vastaa-alkajan yrittäjänkin, jos meinaa pärjätä tässsä maailman rankassa kilpailussa edes kalkkiviivoille...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #66

Herra googlettaja Hyttinen,

" Ruotsin mallikin kun on vain pieni osa koko sote-paletissamme "

Herranen aika, mikä se TEIDÄN sotepaletti lopulta onkaan ?

Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmä on arvosetettu maailmalla varsin korkealle v. 2018.

Kuinka onkaan sitten teidän kepu-syrjäkylien tilanne nyt ja jatkossa ?

Varmaankin tavoitteena on parempi toteutuma, kuin mitä Tukholmassa on nyt Karoliinsisine Instituutteineen ( muuten eräs maailman parhaista sairaaloista ja lääketieteen opinahjoista ) ja palveluiden saatavuuksineen ?

Todennäköisintä vain on, ettei sellaista terveydenhuoltojärjestelmää enää löydy koskaan tai ole olemassa, jolloin lääkärit mielisivät töihin syrjäisiin uskonnollisiin kepukuntiin, vaikka Hyttisellä tällainen näkymä saattaisi olla.

Edes patatyhmä esitetty maakuntamallikaan ei tuo tähän ongelmaan muutosta.

On se valinnanvapaus ja normikilpailukin rankaa monille " oman älynsä sankareille omassa erinomaisuudessaan ".

Paskanjauhamisen sijaan perehtyisit Hyttinen vaikka OECD:n Ruotsi-raportteihin viimeisten vuosien ajalta valinnanvapauden tultua voimaan, tai sitten vaikka SITRA / Hankken tutkimukseen viime vuodelta.

PS. Vertaa kartalta lääkäripulasta kärsiviä alueita Suomessa ja vertaa karttaa kepu-johtoisiin kuntiin - precis samanlaisia kuin yksi yhteen.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #74

Lauri,

"Herranen aika, mikä se TEIDÄN sotepaletti lopulta onkaan ?" siis, moneskohan kerta: miksi kyselet, etkä ota siitäkin ensin selvää, vai onko jotain häikkää suomen kielen ymmärtämisessä?, vaiko savon murteen väänteissä?, vaiko savolaisessa 'piällysmiesmentliteetissa"?, vaiko kenties missä? - nimimerkki "kokemusta on"...

Jos taas yrität kategorisoida, karsinoida minut johonkin ideologiseen, poliittiseen, uskonnolliseen, tms. "TEIDÄN" karsinaan, niin siinäkin valitettavasti epäonnistuit aivan täysin!

Toiselta kantilta "Herranen aika, mikä se TEIDÄN sotepaletti lopulta onkaan ?" - sitähän tälläkin Elinankin blogilla juuri nimenomaan pohdiskellaan. Täytyykö todeta tähään kuin jalkapallomatsissa "Hei Lauri siellä keskustellaan" (ku näytti sille että kaveri ei tienny mikä peli on meneillään, mikä on peliväline ja missä on oikea maali...)...

"TEIDÄN"- käsitteesi paljastaa muuten hyvin sinun massaideologiasi "vastakommunistisuudestasikin" - kuten itsellänikin jo äidinmaidosta asti (Karjalan Kuolemajärveltä) - huolimatta. Ei ihme, että sekoitttelet jo alkutekijöihinsä siten jokseenkin kaiken - ”Suottaahan se olla niinnii, vuan suottaahan se olla toesinnii”, niih, heh...

Taas vaan toistelet - "Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmä on arvosetettu maailmalla varsin korkealle v. 2018" (pientä häiveröisyyttäkin oli tuossa jo havaittavissa...) - ei sellainen vakuuta ketään Suomessa, päinvastoin!

"Kuinka onkaan sitten teidän kepu-syrjäkylien tilanne nyt ja jatkossa ? " Tervetuloa vaan tutustumaan Jämijärvelle, terveyskeskukseemme, laajemmin PoSaamme:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:

http://www.eposa.fi/

Osaathan myös siinäkin googlettaa, autan kyllä tarvittaessa...

Heh, ja taas kertoilet satuilujasi, pelkkiä asiaatuntemattomia ja -tietämättömiä oletuksiasi - "ettei sellaista terveydenhuoltojärjestelmää enää löydy koskaan tai ole olemassa, jolloin lääkärit mielisivät töihin syrjäisiin uskonnollisiin kepukuntiin, vaikka Hyttisellä tällainen näkymä saattaisi olla" - paljastaenkin vain tähdennettynä epäinhimillisen ja tunteettoman toiveagendasi - lopputulemanaan olemme jo todenneet moneen kertaan Ruotsistakin...

Kun kirjoittajalta jo aluksikin puuttuu sytykkeitä, tulta ja/tai happea asiassaan, hän yrittääkin turvautua ad hominem- virheargumentointeihin! - kuten sinäkin varsin hyvin tyyppiesimerkilläsi! - Ei mitään uutta tämän auringon alla...

"Edes patatyhmä esitetty maakuntamallikaan ei tuo tähän ongelmaan muutosta. On se valinnanvapaus ja normikilpailukin rankaa monille " oman älynsä sankareille omassa erinomaisuudessaan "." Pitää paikkansa "paskanjauhamisen sijaan perehtyisit" itse asiaan ja huom. ajatuksella, etkä vain Ruotsin epäoleellisiin, tässä toisisijaisiin lillukanvarsiin. - Suhteellisuuden ja kokonaisuuden tajua huhuilen edelleenkin sinulta, lienee kuitenkin mitä todennäköisimmin utooppinen toive vielä näidenkin kommenttien jälkeenkin...

"PS. Vertaa kartalta lääkäripulasta kärsiviä alueita Suomessa ja vertaa karttaa kepu-johtoisiin kuntiin - precis samanlaisia kuin yksi yhteen." - No mutta sitähän varten muun muassa teoreettistakin, raakiletta sote- järjestelemääkin pitää kehittää sille tasolle ennen varsinaista aloitusta, että kaikki mahdolliset lastentaudit ynnä muut 'konnnankoukut' ja virheelliset viritelmät siitä on ennen varinaista käytäntöön lanseerausta karsittu pois!

Mikä tässä siis oikein on niin vaikeaa sinulle?

Vaikuttaapikin ylen vahvasti sille, että pudottelet noita 'vakaamuksiasi' tänne sillä varmuudella, jolla täydellinen tietämättömyys tämän aiheen kokonaissisällöstä ja sen merkityksestä sinullekin valitettavan tyypillisesti antaa. - Ole si vaan aivan vapaasti onnellinen valitsemalalsi tiellä, mutta älä si vaan ylläty äläkä pety - minkään suhteen!...

Mikko Virta

Kun seuraa hallituksen toilailua ei voi kuin ihmetellä.

Tuntuu kuin markkinataloutta eniten kannattava laita ei ymmärtäisi sen toiminnasta mitään. Kenen asioita tässä oikein ajetaan ?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Sangen jäätävä kommentti jenkeistä:

"Why does the United States pay twice as much per capita for healthcare as virtually any other country?
Why is the United States mediocre in healthcare outcome?
Why do Cubans live as long as Americans with far lower infant mortality and maternal mortality rates when they spend only 4% of what the United States spends per capita on healthcare?
Why has the life expectancy of Americans declined for the second year in a row?
Why do Europeans live two years longer than Americans on average? This difference is the equivalent of a pack a day of cigarettes for ten years.

AMERICAN MEDICINE IS AN EMBARRASSMENT. WE PROVIDE PROVIDE MEDIOCRE HEALTHCARE AT AN EXORBITANT PRICE. A BIG PART OF THE REASON IS THAT DOCTORS GET BOUGHT OFF BY BIG PHARMA.

WAKE UP AND SMELL THE ROSES… WE ARE DOING A SHITTY JOB OF PROVIDING MEDICAL CARE TO OUR CITIZENS. THE DOCTORS ARE TO BLAME."

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

SOTEN UUSIN KÄÄNNE: ASIAKASMAKSUISTA LAKIESITYS VASTA SYKSYLLÄ EDUSKUNTAAN – VASEMMISTOLIITON PEKONEN PITÄÄ TILANNETTA PÖYRISTYTTÄVÄNÄ:

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3867978-sot...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Meillä on Suomessa hyvin toimiva erikoissairaanhoito. Meillä on Suomessa hyvin toimivia terveyskeskuksia. Mutta, meillä on Suomessa paljon aivan kelvottomia terveyskeskuksia palveluiden tarjonnan ja saatavuuden suhteen. Julkiseen päivystykseen ei juuri kukaan ole tyytyväinen.

Ei tässä olisi tarvinnut kuitenkaan tehdä massiivista uudistusta, vaan parantaa olemassa olevaa systeemiä valinnanvapauden, palvelujen tarjonnan ja kilpailun suhteen.

Jos asiakkaan oma kunta ei kykene tarjoamaan kohtuullisia terveydehoitopalveluita, niin välittömästi vaan palveluseteli käteen, jolla asiakas itse hakee oman terveyskeskuksen ulkopuolelta lääkärin konsultaation mahdollisuuden toisaalta yksityisesti tuotettuina palveluna, jonka Kela korvaa palvelun tuottajalle tms.

Paras kuitnkin olisi vakiintunut brittiläinen malli, jossa ns. Terveyskeskustaso olisi kokonaan ammatinharjoittajalääkäreiden omien terveysasemien vastuulla kohtuuliisine rahallisine palkkioineen.

Ps. Mistä johtuu, että mm. Yliopistollisten sairaaloiden päivystykset ovat käytännössä tyhjiä ja lääkärit liki toimettomia normaaliin nähden jouluaattona aina joulupäivän aamuyön tunneille asti, jollon potilasvirta alkaa pikku hiljaa normalisoitua ?

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

Juuri näin, ammatinharjoittajamalli on vallitseva Länsi-Euroopassa ja nyt siitä ei ole mitään jäljellä tässä mallissa.

Lisäksi on typerää vaatia 10 % takia sosiaalipalveluja kaikkiin yksikköihin.

Itselläni on 40-vuoden kokemus ammatinharjoittajalääkärinä ja olen täysin Lepomäen linjoilla, eli syteen mennään.

Kunpa kokoomuslaisilla kansanedustajilla tulisi järki päähän ja irtouduttaisiin tästä hallintohäkkyrästä-,mutta taitaa olla turha toivo.

Uppoavan laivan voi kuitenkin jättää.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Kari!,

että näin - kauankohan tätä 'valinnanvapautta' sitten yleisestikin täällä Suomessamme kestääkään? - näilläkö mennään? - pistää ajattalemaan - hiukka ennakkoonkin...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Uudistus tulisi tehdä tärkeysjärjestyksessä potilas - lääkäri -ja maksaja lähtökohdin hallintohimmeleiden korostamisen sijaan.

Lääkärit ovat alan asiantuntijoita, joiden mielipidettä tulisi arvostaa ja kunnioittaa. Nyt mennään pelkästään poliittisin intressein ja tavoittein - sekä hallituksessa, että oppositiossa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #54

Lauri,

taas on menneet asiat sinulla mäännikköön, kun et erittele itse olennnaisia asioita tästä koko sote-massasta - niin hallitukselt kuin oppositioltakin - ja koroksi vielä otat oman 'ideologiasi' siihen sekavankirjavaksi mausteeksi päälle - "markkinatalous - kommunismi", heh...

Sipilän "kaikenmaailman dosentitkin" näyttävät tuottavan ilmmeisesti sinulle lisävaikeuksia erottaa todellisia asiantuntijuuksia pelkästä omastasikin ns. politikoinnistasi - taisteletkin siis edelleenkin vain don guijottina ilmahaitareitakin vastaan, heh...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #60

Sinun pitää sitten muuttaa maahan, missä on ihailemasi suljetun sektorin terveydenhoidon malli ilman valinnan vapautta ja kilpailua palveluntuotannossa perusterveydenhuollossa.

Minne ajattelit mennä ? Kuubaan, vaiko Pohkois-Koreaan - vaiko peräti Kreikkaan ?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #61

Lauri,

höpöttelet taas vain jonninjoutavia itse vääntämiäsi omia luulleskelujasi - ei minun edes periaatteessakaan! - palataan asiaan jahka perehdyt soteasiaan ja kunnolla ensin.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #67

Mikä perusterveydenhuollon valinnanvapaudessa ja kilpailussa ahdistaa tätä jämijärveläistä kepulaista ?

Valinnanvapaus ja kilpailu ovat mukana terveydenhuollossa yleisesti läpi liki koko maailman.

Euroopassa poikkeuksena taitavat olla vain Kreikka ja Suomi, muissa maissa perusterveydenhoidon kuuluessa pääosin kokonaan yksityisten palveluntarjoajien vastuulle.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #78

Lauri,

ei ahdista mikään! - tänäänkin juuri päinvastoin! - kiitos hupinoistasikin, heh ...

"Mikä perusterveydenhuollon valinnanvapaudessa ja kilpailussa ahdistaa tätä jämijärveläistä kepulaista ?" - johan on Kuopionkin markkinat, kun et ymmärrä vieläkään, miksi sitten Elinakin toi tämän asian esille omassa ryhmässään - kuten itsekin toin monelta eri kantilta, monen eri tahon esittämänä! Lue uudestaan monia blogejanikin jos kanttisi yhtään sinne yltää - lisääkin tekstejäni - muistakin aiheista kuin vain omista luuloistasi ja täysin blogipuutteistasikin, saati aiheen läheisestä kokemuksesta (meillä Satasote, etc.) - jopa omastakin äsken päättyneestä sairaalakokemuksesta (minulla ainutlaatuinen AIHA- diagnoosi, ainakin puolen vuoden ylsöajolla ja tarkkailulla...):

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/kayt...

Ja Satasote:

https://www.satasote.fi/

Se niistä sinun pelkistä googletteluyritelmistäsikin...

Miksi toistelet ainna vaan jo toistamiltasikin samoja sinänsä riidattomia itsestännselvyyksiä "Valinnanvapaus ja kilpailu ovat mukana terveydenhuollossa yleisesti läpi liki koko maailman." - ei siis ahdista mikään - tällä hetkelläkin päinvastoin huvittaa Pitää paikkansa - tuliko jo vihdoin selväksi, täh??

Ja sitten toistelet vielä yleisiä litanioita, ikäänkuin 'vakkuuudeksesi' "Euroopassa poikkeuksena taitavat..", heh - mitä sinulta tässä konteksstissa, siis psykologisestikin tarkasteltuna siksi oikein puuttuukaan? - kakista ulos niin voisin auttaakin - nimim. "kokemusta on"- yrittäjänäkin...

Varsinpa heikkotasoinen oli muuten tämä 'debyyttisi' - täysin turha a.d-tasoinen hyökkäyksesi - olen saanut puolustuskoulutuksen - paljon sinulla on vielä opittavaa - monessakin suhteessa - päästäksesi edes alkuunkaan...

P.S. Mikä päinvastoin siis sinussa oikein ahdistaakaan tämä "jämijärveläinen kepulainen"? - Vaimoni Marjatta etsii tuolta netin kautta parhaillaan maailmalta dna-sukujuurianikin - jos kiinnostaa, niin toiste si lisää - senverran voin tässä kuitenkin jo valaista, että olen asunut Suomessa 20 - 30 eri paikkakunnalla , töissä ulkomaillakin (AEL/IH/IL - Sveitsi,etc.). Lähes 10 v. isoisoäidin omaishoitokausikin päättyi täällä jokin aika sitten, 'lastenhoitoa' jatkamme Ylöjärvelläkin - sekin mielemme virkistykseksi ja mahdollisen dementian karkottamiseksi...

P.S.S. Sinulla lienee se "viimeisen sanan penikoinnin tauti" juuttunut päälle, vai? - juu, sano vaan niin se helpottaa, hpe...

P.S.S.S. Et honaa siis näköjään sitäkään, että kritisoin tällä kaikella pm,pj. Juha Sipilää, Keskustaa sekä hallitusta! - osin oppositiotakin... - siis "kummallinen kepulainen" ku ei mahdu mihinkään muottiin ja on kuulema vielä "taipumatonkin", ainakin mitä tulee oikeellisuuteen ja kaikkeen siihen liittyvään...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #83

Jos nyt yhtään luettua ymmärrät, niin Elina ei todellakaan ole valinnanvapautta ja palvelujen kilpailuttamista vastaan - vain päinvastoin.

Nykyinen hallituksen sote-esitys vaan ei luo aitoa kilpailua ja valinnanvapautta maakuntien voiden kilpailla edelleen palvelutuotannossa ja liiketoiminnoissaan verorahoin ilman tulosvastuuta ja konkurssiuhkaa.

Mikäli Soten kustannuksia aiotaan hallita ja kustannustehokkuutta parantaa seuraavien 12 vuoden aikana, ainoa mahdollisuus siihen on avoimen palvelutuotannon kilpailuttamisen ja valinnanvapauden kautta. Yksinkertaisesti muuta uskottavaa vaihtoehtoa ei ole olemassa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #92

Lauri,

taas heittelet vain perusteettomia olkiukkojasi (googlaa "argumentointivirheet" - koska et näytä ymmärtävän!), joita sitten yrittelet väitellä tänne muka "ymmärrryksikseni"!...

Turha sinun on tänne kopsata niitä toisen käden itsesi sisäistämättömiä "klausuuleja" ikäänkuin asiantuntijana...

Olet pajastunut jo ajat sitten pelkistä puskista ampuvaksi feikiksi trolliksi -kuvasikaan ei ole verifioitu missään, heh...

Käyttäjän KaustiRantalainen kuva
Kausti Rantalainen

Nykyisellä suunnitelmalla rakennetaan alueellisia monopoleja. Samoin lakkauttaa toimivia järjestelmiä.

Monopolit, kuten kirjoituksessa todetaan, tuhoavat kilpailun ja aiheuttavat lisää kustannuksia.

Siirtyykö päätös potilaan hoitamisesta maakuntahallinnon alle sillä perusteella, että hoitoon tarvitaan lisää rahaa mitä ei olla budjetoitu?

Mitä tarvetta on maakuntahallinnonlla ollenkaan, sillä terveyteen käytettyä budjettia ei voi käytännössä ennakoida. Yksi paha auto-, juna- tai muu onnettomuus voi kuluttaa budjetin alueellisesti loppuun nopeasti.

Käyttäjän KaustiRantalainen kuva
Kausti Rantalainen

Poisto. Jostain syystä tupla.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Aftonbladet kirjoittaa Ruotsin tilanteesta. Ruotsissa ollut hallituksen kaavailema malli käytössä jo vuosia. Muutamalla sanalla artikkelin sisältö:

Kustannukset ovat Ruotsissa nousseet erittäin paljon, jonot terveydenhoitoon ovat pitkittyneet, syöpähoitojen jonot vaarallisen pitkät. Ruotsissa mietitään miten tilanne saataisiin hallintaan. Tarvitaanko poliitikkoja lainkaan sairaanhoidon tuottamisen yhteydessä, onko maakunta jo vanhentunut malli?

"Sveriges tillbakagång som ledande sjukvårdsnation borde väcka frågor om radikalare åtgärder: är landstingen verkligen lämpade att svara för morgondagens sjukvård? Fyller politiker någon meningsfull funktion i sjukvårdsproduktionen?"

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pReaj/svensk-v...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Nita Hillner. Selaile netissä asiantuntijaorganisaatioiden mielipiteitä vaikkapa hakusanoin " best healthcare in the world "tai tutustu vaikkapa OECD: n infoon, niin huomaat, että Ruotsi on yksi maailman parhaista terveydenhoidon järjestäjistä koko maailmassa. Kilpailijoina ovat lähimpänä UK, Kanada, Sveitsi, Tanska Norja ja Hollanti.

Aftonbladet on Aftonbladet.

Voi hyvinkin olla, että terveyspalvelujen laatu ja saatavuus on Ruotsissa maailman paras, jos ei, niin aivan huippua ja kustannustehokasta kuitenkin.

OECD: Swedish healthcare is exellent... jne. Pientä huomattamista oli maakuntamallin osin, jossa kiinnitettiin huomiota lääninhallinnon ja palvelujentuottajien etäisyyttä keskenään koko kokonisuuden kannalta ts. liika byrokratia.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Tuossa vähän otsikoita Ruotsin Svenska Dagbladet,sta. En saa auki koska en ole tilaaja. Erääs näistä artikkeleista kertoo kuitenkin että syöpäpotilaat kuolevat jonoissa. Mediat Suomessa voisivat halutessaan tutustua Ruotsin tämän päivän tilanteeseen.

https://www.svd.se/om/krisen-i-sjukvarden

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #62

Voisttko sinä perehtyä poliittissävyittesten aviisien ja höpötyken sijaan vaikka asiantuntijoiden tutkimusten tuloksiin juorutoimttamisen sijaan.

Tutkimuksiakin löutyy: mm. SITRA / HANKKEN.

Muita lähteitä: OECD, WHO, Eurostat, World Bank, etc...

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #65

Luin joitakin juttuja. Ymmärsin että Ruotsissa eri maakunnissa on hyvin erilaiset tilanteet. Joissakin sairaanhoito toimii hyvin ja joissakin huonosti. Valinnanvapaus toimii hyvin suurissa kaupungeissa, mutta harvaan asutuilla alueilla valinnanvapaus on vain teoreettinen. Kustannustaso on Ruotsissa noussut noin 4 % vuodessa, mutta kuitenkin joissakin maakunnissa erikoissairaanhoito on kriisissä.

"Hälso- och sjukvårdens andel av BNP uppgick år 2015 till 11,0 procent. Det visar beräkningar av Hälsoräkenskaperna. De offentliga myndigheterna finansierade 84 procent av de totala kostnaderna medan hushållen genom patientavgifter och andra avgifter stod för 15 procent."

"Offentlig förvaltning ökade totalt sett sina kostnader för hälso- och sjukvård med 5,4 procent medan hushållen ökade sina kostnader med 2,8 procent jämfört med 2014."

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #79

Näinhän se on. Ei Suomenkaan syrjäseuduille huonosti johdettuihin terveyskeskuksiin saada enää lääkäreitä pysyvästi ja väliaikaisetkin vain keikkalääkäreinä kovin palkoin.

Olipa sote millainen tahansa, nykylääkärit eivät halua Suomessa tai missään muuuallakaan perustaa elämäänsä syrjäseuduille, muutoin kuin isolla rahalla ja silloinkin vain tilapäisesti lyhyeksi aikaa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #82

Lauri,

"Ei Suomenkaan syrjäseuduille huonosti johdettuihin terveyskeskuksiin" - kerro nyt sentään tästäkin yksikin pätevä esimerkki! - yleistä jargoniasi - toisen käden ns. tietoa ja kanssatoivoa - oikemmin toivottomuutta - vain...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #85

Tällaisia uutisia löytyy netistä paljonkin. Myös lääkäriliitolla on esillä kattavasti tietoa asiasta.

https://www.savonsanomat.fi/savo/Koillis-Savo-Kaav...

Hyvin johdettuun Siilinjärven terveyskeskukseen on lääkäreitä tarjolla jopa liiaksi asti ja viratkin täytetään väitelleillä ja yleislääketieteen erikoislääkäreillä, mutta naapurikunnissa tilanne on jo toinen. Siilinjärven tk valittiin taannoin maan parhaaksi työpaikaksi nuorten lääkäreiden toimin.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #82

Suomen ongelmana on lisäksi Ruotsia heikompi julkinen talous. Jos Ruotsi, jonka terveydenhoitokustannukset nousevat joka vuosi paljon enemmän kuin Suomen, on systeeminsä kanssa joutunut vaikeuksiin, voimme kysyä mitä tapahtuu Suomessa? Ruotsin erikoissairaanhoito on paikoin syvässä kriisissä.

Suomen julkisen talouden tilanteen takia, hallitus joutuu nyt kiristämään rahahanoja maakunnissa. Mitä tapahtuu erikoissairaanhoidolle, jos samanaikaisesti perusterveet jopa hyvätuloiset ihmiset käyttävät potista enemmän rahaa? On arveltu että työterveyden piirissä olevia siirretään tähän systeemiin. Nyt työnantajat maksavat suurimman osan työterveyshuollosta.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #96

Millä tavoin Ruotsin erikoissiraanhoito on paikoin syvässä kriisissä siinä määrin, että sormella voi osoittaa valinnanvapauden ne aiheuttaneen ?

Millä ihmeen konstilla Hillner kävisi Suomessa oletettavasti rajusti nousevia terveydenhoitokustannuksia hillitsemään 2020-luvulla ilman valinnanvapautta ja kilpailun sallimista palvelujentuotannossa ?

Kaikki merkit viittaavat siihen suuntaan, että huonot ajat ovat jo ovella varsinkin vähävaraisille vanheneville ja vanhuksille.

Korkojen noustua pari prosenttia ja seuraavan taantuman tultua on vanhoista hyvistä ajoista jäljellä vain muisto - tämä ei ole arvaus vaan täysin varmaa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #65

Lauri,

"Voisttko sinä perehtyä poliittissävyittesten aviisien ja höpötyken sijaan" -kehotus koskee nimenomaan sinua, ei Nitaa!

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #62

Kiitos Nita!,

melkeinpä tämä unohtuikin, mutta sama "vastarannan kiisken", Laurin - hänelle hankalana, tekstinsä kokonaan syrjäyttävänä, "unohtama" lähde teksteineen ja perusteineen löytyy kyllä monelta muultakin ao. linkiltä:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pReaj/svensk-v...

”Svensk vård sämst i Norden – och dyrast”:

http://omni.se/svensk-vard-samst-i-norden-och-dyra...

Euro Health Consumer Index 2016:

https://healthpowerhouse.com/publications/euro-hea...

”Svensk sjukvård halkar efter övriga Europa”, skriver debattörerna på Aftonbladet Debatt - FB-kommentteineenkin:

https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1504474...

SVENSK OCH NORRBOTTNISK SJUKVÅRD ÄR NORDENS SÄMSTA:

http://www.xn--blttnorrbotten-mib.se/2017/08/08/sv...

Karillekin "health care"- asiasta 'suomennosta* :

"Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015s":

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)30818-8.pdf

Esimerkki: "6. Sweden — As with most quality of life and health rankings, northern European countries like Sweden score highly. Swedish men have the 4th highest life expectancy of any nation, living to an average of 80.7 years."

http://nordic.businessinsider.com/the-16-countries...

Siispä Lauri 'haaveilee' meillekin - ei siinä mitään paahaa olekaan, päinvastoin - keinoista, parhaista metodeistahan me vaan tässä milloin mihinkin keskustelemme:

Svensk sjukvård rankad fyra i världen:

http://www.sjukhuslakaren.se/svensk-sjukvard-ranka...

Noh, selityksiä ja selvityksiäkin löytyy asialle monellakin eri kielellä kuin vain tuolla Karin "lontoolla"...

P.S. Tieto lisää kyllä joidenkin tuskaa, mutta älähän vain tukahdu, Lauri...

P.S.S. Lainaus ylhäältä, asianttuntijalääkäriltä:

#33 / "Pekka Roponen
14.3.2018 14:43
Sangen jäätävä kommentti jenkeistä:

"Why does the United States pay twice as much per capita for healthcare as virtually any other country?
Why is the United States mediocre in healthcare outcome?
Why do Cubans live as long as Americans with far lower infant mortality and maternal mortality rates when they spend only 4% of what the United States spends per capita on healthcare?
Why has the life expectancy of Americans declined for the second year in a row?
Why do Europeans live two years longer than Americans on average? This difference is the equivalent of a pack a day of cigarettes for ten years.

AMERICAN MEDICINE IS AN EMBARRASSMENT. WE PROVIDE PROVIDE MEDIOCRE HEALTHCARE AT AN EXORBITANT PRICE. A BIG PART OF THE REASON IS THAT DOCTORS GET BOUGHT OFF BY BIG PHARMA.

WAKE UP AND SMELL THE ROSES… WE ARE DOING A SHITTY JOB OF PROVIDING MEDICAL CARE TO OUR CITIZENS. THE DOCTORS ARE TO BLAME." - kiitos Pekka, parahimmat!

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #71

Eikö noiden kaikkien lähteiden mukaan Ruotsi ollut eräs maailman parhaimmista terveyspalvelujen tuottajista, vaikka suurin osin on sekin harvaan asuttu maa ?

Kuten olen jo monesti todennut aiemmin, koko Suomen toimivaa nykyistä systeemiä ei pidä romuttaa seikkaillen kokeilun ja uskomusten sijaan, jos perusterveydenhuolto ei onnistu läpi Suomen, mutta kepuille on näköjään elintärkeää tämä 18 maakunnan malli, jonka suosittalijaksi ei varmasti asiantuntijataholta löydy sen ensimmäistäkään nimeä allekirjoittajaksi.

Hyttinen voi toki allekirjoittaa, mutta ei ole asiantuntija tai muutoinkaan hahmottanut tilannetta utopiaa pidemmälle.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #76

Lauri,

en viitsi laskea monennenkos kerran jo tämänkin aiheen aiemmin toistelit "Eikö noiden kaikkien lähteiden mukaan Ruotsi ollut eräs maailman parhaimmista terveyspalvelujen tuottajista, vaikka suurin osin on sekin harvaan asuttu maa ?" - nyt jo epäröivään kielteiskysyvään muotoon puettuna...

"Kuten olen jo monesti todennut aiemmin, koko Suomen toimivaa nykyistä systeemiä ei pidä romuttaa seikkaillen kokeilun ja uskomusten sijaan," - missä on ollut näkösi, lukusi ja aivosi tämänkin asian suhteen sen monenen kerran jo??? - ei vaan näytä menevän kaaliisi, niin kiihtyen ajelet sokeasti vain omaa agendaasi...

"mutta kepuille on näköjään elintärkeää tämä 18 maakunnan malli, jonka suosittalijaksi ei varmasti asiantuntijataholta löydy sen ensimmäistäkään nimeä allekirjoittajaksi." - Tästäkään ei ole ollut kukaan eri mieltä, sinä vaan toistelet edelleenkin täysin itsestäänselvyyksiä à la tulimyllyjä vastaan, heh, heh...

"Hyttinen voi toki allekirjoittaa, mutta ei ole asiantuntija tai muutoinkaan hahmottanut tilannetta utopiaa pidemmälle." Yleensähän asiakommenteissa henkilö perustelee asialla jonkin asiaväitteensä, myös väitteet toisen keskustelijan perusteista, mahdollisista mielikuvistakin - sinä et yhtikäs mitään, valitettavasti...

Taas onpi "pläjähdysmies" pieksuineen paikalla. Lääkäritkös ja alan professoritkos täällä Lauri Kiisken mukaan saivatkin vain lausua mielipiteensä ja tuoda perustellut tietonsa julki? Älä unta näe. Tuonkin tokaisusi sumentaa jo luulosi että puoltaisin mitenkään ketään blokkia - kaikkein vähiten Sipilää & hallitusta - kun nimenomaan olen juuri heitä tässä monin eri tavoin, monin eri perustein nostellut suoraan sanoen "tapeetille!!, heh.

Jotain henkilökohtistakin oppia aiheesta olen sentään kuitenkin tässä matkan varrella ammentanut, dementiahoitokodinkin aikoinaan perustanut. Sinä taas olet ilmeisesti - tietotaitoitosi puutteet moneen kertaan täällä vaan todistellessasi!! - tainnuut pysytellä alan ns. "kompetensseinesi" sote- laitoksistakin varsin kaukana...

"tai muutoinkaan hahmottanut tilannetta utopiaa pidemmälle." Uutta ruutia ei tarvitse enää kuitenkaan kenenkään keksiä, utopiastakaan - missä nämäkin perustelut väitteellesi??? - nythän ei ole kysymys muuutoin kuin korkeintaan kuuvitelmissasi - kyse on soten tulevasta/tulemattomasta reaaliasetelmasta Suomessa a.d. 2018 >

Kun siis kovin yrittelet nostella häntääsi täällä muiden kustannuksella "ei ole asiantuntija, jne." kertoo se enemmän itsestäsi, puutteistasi - todellakin tämän alan asiantemattomuudestasi, tekisi mieleni sanoa, että et ole vielä edes asiasta hajullakaan, et edes samalla hehtaarillakaan...

Kertoilet täällä mielikuuvitelmasatujasi, yrittelet luoda olkiukkoja (katso googlella argumentointivirheet!) tänne muiden keskustelijoiden "väitteinä" - ja sitten yritteletkin sinnikkäästi kumota ne yksin omasi ja pian kait menet yöpuun jälkeen sotkemaan vielä jyvälautasikin - "noi muut sen sotki, en minä", heh. - -
Kiitos innoituksistasi, tässähän meinaa ihan...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #86

Ei tuo ilmiselvä inho hallitusta ja valinnanvapautta kohtaan muuta sitä totuutta miksikään, että Ruotsin terveydehuoltojärjestelmää pidetään tänään maailmalla suuressa arvossa.

Lue nyt vaikka edes OECD:n raportti tai Sitran raportti pelkän hölöttämisen sijaan.

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/81...

https://media.sitra.fi/2017/11/23170117/Valinnanva...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #94

Lauri,

#108 - eivät tuo yleisinhosi kaikkea muuta kuin omaasi kohtaan sinne tänne sekoilevana muuta moisena päällejäänyt "automaattipuppugeneraattorisi" mitään asiaa miksikään! - et ole täälläkään saanut yhtään kannatusta "pyrähdyksillesi" - "heh" vain. - Voisitpa yritellä vielä tehdä aiheesta oikein ikioman eka blogisikin, mutta ei taida riittää kokematon idealistikompetenssisi siihenkään, heh...

Ei edes jälkijättöiset linkkisikään, heh...

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

"Nykyinen lakiehdotus ei ole saanut sosiaali- ja terveysministeriön 17-jäseniseltä asiantuntijaryhmältä juuri mitään tukea", sanoo ääni terveydenhoitoalan _sisältä_. Emeritusprofessori, HUS:n hallintoylilääkärinä toiminut sekä kirurgian ja lastenkirurgian erkoislääkärinä pitkän päiväntyön tehnyt Martti Kekomäki edustaa substanssiltaan sellaista asiantuntemusta, jota medioilla ja poliitikoilla ei ole - mutta tätä asiantuntemusta ei haluta kuulla.

Finanssialan asiantuntijana Lepomäki osaa matematiikkaa ja näkee sote-uudistuksen talousrakenteen heikkoudet. Kiitos Lepomäelle siitä, että uskaltaa pitää esillä omaa näkemystään.

Kun poliittinen öyhötys janoaa täyttymystään, ei asiantuntijoiden ääni tunnu kuuluvan kahta metriä kauemmas.

Kekomäki perustelee asiansa hyvin, mutta viesti ei tunnu öyhöttäjille menevän perille, kun kehitystä kehitetään.

Näin Kekomäki:

"Sote: vastuu potilaasta on jakamaton

Sote-nimellä tunnettu hyvinvointisektorin uudistushanke on etenemässä vaikutusarviointiin ja maaliskuussa eduskunnan käsittelyyn. Edellisen lausuntokierroksen jälkeen lakiin tehtiin toivottuja muutoksia, kun lähinnä erilaisilta leikkaustoimenpiteiltä poistettiin kilpailutuspakko. Tämä ns. asiakasseteliin liittynyt ongelma ei ollut silti ainoa. Moni lausuja epäili myös tavoiteltujen kustannussäästöjen ja peruspalveluiden yhdenvertaisen saatavuustavoitteen toteutumista...

...Perimmäinen syy tähän katastrofiksikin kuvattuun tilanteeseen huomataan heti: integroidussa järjestelmässä vastuuta potilaan hoidosta ei voida jakaa eri tahoille, terveyskeskuksiin ja sairaaloihin. Käsitys, että jako perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon jatkuisi vielä sote- aikanakin, on väärä. Asiaa mutkistaa vielä se, että nuo suoran valinnan palvelut rahoitetaan kapitaatioperiaatteella ja sitä seuraava sairaalahoito avainosaajien kuukausipalkalla. Avaintuottajien ansaintalogiikka ei voi vaihtua kesken yhden ja saman hoitoketjun. Vastuu potilaasta on jakamaton.

Ei tarvita kummoisiakaan ennustajan lahjoja, jos nähdään suomalaistenkin sairaaloiden ensiapuyksiköiden ja ajanvarauspoliklinikoiden turpoavan ennen näkemättömällä tavalla. Olen kuullut sanottavan, että ”lähetepolitiikkaa tullaan valvomaan tarkasti”. Siis kuka valvoo, palkaton joukko talkoolaisiako? Valvominen se sitten vasta terveydenhuollossa kallista onkin, kun siihen tarvitaan sekä lääketieteellistä että juridista osaamista, ehkäpä statistiikankin tietoja.

Ongelmat olisivat (olleet) vältettävissä, jos malttia olisi (ollut) hiukan enemmän. Valinnanvapaus ja jopa yksityistäminen olisi voitu toteuttaa niin, että vastuu potilaan hoidon kokonaisuudesta olisi ollut jakamaton: olisi ensin luotu alueelliset väestökokonaisuudet vastaamaan brittien King’s Fundin ajamia Place-based systems- ratkaisua. Terveydenhuollon asiantuntijat olisivat integroineet niiden palvelutuotannon käyttäen integraatiossa parhaita julkisia ja yksityisiä tuottajia. Sen jälkeen tälle väestökokonaisuudelle (ml. hoiva ja hammaspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut) olisi katsottu tuoreista tilastoista yksi kaiken kattava kapitaatiosumma, mikä on määriteltävissä alle prosentin tarkkuudella. Jokainen kansalainen kuuluisi ensimmäisen sovellusvuoden omaan väestökokonaisuuteensa. Ellei tuon kokonaisuuden, ”riskipoolin”, kohtelu ja odotteluajat miellytä, jokainen olisi vapaa vaihtamaan poolia ja viemään siinä vaiheessa oman kapitaatiosummansa mukanaan uuteen pooliin...

...Suoran valinnan palvelutarjooma vaihtelee jo nyt tuntuvasti maan eri osissa, osa terveyskeskuksista tarjoaa keinomunuaishoitoa, osa ei ompele edes haavaa. Lakiin merkitty (§18) tavalliset yleislääkärin suorittamat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet” on hämäryydessään huvittava. Lain perusteluissakin tavoiteltu perustason palveluiden vahvistaminen, esimerkiksi erikoislääkärikonsultaatioiden aktiivinen tuominen sote-keskuksiin (tavoitteena tuon kuuluisan ”pompottelun” vähentäminen), muuttaa tilannetta jatkossa vielä nykyisestään. Mikä silloin mahtaa olla suoran valinnan palvelun määritelmä ja kapitaatiokorvauksen suuruus per nuppi?

Kaikkein pahinta on, jos valinnanvapauslaki kaikkine virheineen ruhjotaan läpi sellaisenaan myös niissä parissa maakunnassa, joissa oikeata sote-integraatiota on toteutettu jo vuoden 2017 alusta. Hyviä, esimerkillisen järkeviä ratkaisuja osataan tehdä kaukana Kehä III:n ulkopuolella. Tavaksi on tullut viitata myös Mäntän-Vilppulan kokonaisulkoistuksen (Pihlajalinna) mahtavaan asiakaslähtöiseen palvelukulttuuriin. Miten siellä toteutetaan mänttäläisten valinnanvapaus, repimällä koko systeemi riekaleiksi? Ja jos mänttäläisten ”valinnanvapaus” on jo yksityistämisen kautta onnellisesti toteutunut, miksi Siun sote ja SOITE on purettava?

Nykyinen lakiehdotus ei ole saanut sosiaali- ja terveysministeriön 17-jäseniseltä asiantuntijaryhmältä juuri mitään tukea. Ryhmä näkee lakiehdotuksen kasvattavan yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja lisäävän hallitsemattomalla tavalla terveydenhuollon kustannuksia. Lainlaatijat ovat siis ryhmän mielestä luopuneet molemmista laille asetetusta tavoitteesta.

Poliittisen hölmöilyn maksaa tässäkin tapauksessa suomalainen veronmaksaja, joko suoraan tai ulkomaanvelan ja sen korkojen kasvuna. Tämänkö perinnön haluamme jättää lapsillemme?

Martti Kekomäki
Professori, emeritus"

http://blogs.helsinki.fi/med-viikonjuttu/

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Kiitos kattavasta selvityksestä! En vain ymmärrä miksi tätä hallituksen lakipakettia ajetaan kuin käärmettä pyssyyn? Miksi mediat eivät edes halua avata kokonaisuutta kansalisille. Miksi meitä yritetään höynäyttää? Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa on onnistuttu kehittämään toimivat järjestelmät. Eikö niitä voida kopioida muualle Suomeen? Onko niin että jotkut tahot hyötyvät uudesta lakipaketista vai pelkääkö hallituksen jäsenet menettävänsä kasvonsa?

Ruotsin sote on kriisissä. Heillä on jo käytössä hallituksemme kaavailema järjestelmä.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pReaj/svensk-v...

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

#59

Hyvä idea tuo toimivien mallien kopioiminen. Mitä useampia erilaisia toimivia malleja saataisiin kopioitavaksi, sitä parempi.

Paikkakunnittain on varmasti erilaisia väestötieteellisiä painotuksia, joten monesta eri mallista irtoaisi sitten paras mahdollinen sovellettavaksi.

Näin käytäntöjä uudistettaisiin järkevästi osissa, jo käytännössä koeteltuihin malleihin tukeutuen. Eikä sukellettaisi päätä pahkaa kertarysäyksellä tuntemattomiin vesiin.

Nyt tämä sote-uudistus on kuin EU tai Talvivaara - lopputulemasta ei ole minkäänlaista tietoa, kunhan kokeillaan. Tai no, hässäkkä Talvivaara-Terrafame-Ahtium alkaa olla jo aika surullisenkuuluisa esimerkki toivorikkaan kokeilun lopputulemasta.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #77

Kummallisinta on että hallituksella ei ole esittää mitään konkreettista, sanotaan että uudistus on nyt vain pakko tehdä ilman minkäänlaisia kunnon perusteluita. Elina Lepomäki osaa konkretisoida ja esittää realistisia arvioita tapahtumakuluista.

Ruotsissa sote-kulut nousevat vuosittain paljon enemmän kuin Suomessa ja kuitenkin erikoissairaanhoito on siellä paikoin kriisissä. Ruotsissa hoitajien ja lääkärien lehdissä on kovasanaista kritiikkiä tilanteesta. Myös valtakunnan mediassa tästä kirjoitetaan, mutta Suomen lehdistö vaikenee. Miksi? Media kyllä kovasanaisesti tuomitsee vale-uutiset, mutta nyt Suomen valta-media toimii itse epärehellisesti.

Suomen julkisen talouden tilanteesta johtuen, voimme kysyä mitä Suomessa tapahtuu uuden järjestelmän käyttöön oton jälkeen?

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Elina Lepomäen irroittelu sotesta on nuoren kahden akateemisen tutkinnon KTM ja DI antaman vahvuuden tuomaa turhautumimista vain kumileimaisimenä toimimiseen. Petteri Orpo voittaessaan puheenjohtajavaalit tavallaan jätti Lepomäen tuulen vietäväksi.
Ulkomaankauppaministerin pestikin meni ohi joten oli aika iskeä ja seurauksena on tämä hulabo.
Kokoomukselle soten maliin vienti on 1000 taalan paikka ja hintana on myös uusi maakuntamalli.
Lepomäen katsotaan lyöttäytyneen nyt opposition leiriin ja jos toteuttaa sote/maakunta laki äänestyksissä tämän uhkauksensa.
Mitä tulee Lepomäen laskelmien eroavaisuuteen ministeriön kansa, niillä ei ole merkitystä vaan Lepomäen tavoitteena on polittisen uran varmistaminen.
Hintana saattaa olla Kokoomuksen sitoutumisen pettäminen jolla on omat seurauksensa luottamukseen.

Käyttäjän HeliRty kuva
Heli Räty

Seppo, on hyvä muistaa että vaaleissa mukana olevien äänet ja mandaatti tulevat aina äänestäjiltä, ei puolueilta. "Tuulen vietävänä" on helpompaa olla rohkea ja puolustaa omia näkemyksiään. Vaikka se eroaisi puoluejohdon ja muun eduskuntaryhmän näkemyksistä. Sitoutuminen on aina kaksisuuntainen juttu. Elinan esiin nostama sote-kritiikki on saanut vahvaa tukea kansalaisilta, eri alojen asiantuntijoilta, oppositiolta ja Kokoomuksen kenttäväeltä. Näihin verrattuna "kokoomuksen sitoutumisen pettäminen" - mitä ikinä sillä tarkoitatkin - ei voi olla kovin "big deal". Minä kiitän Elinaa poliittisesta rohkeudesta ja faktapohjaisesta argumentoinnista. Ja toivon, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä löytyy muitakin rohkeita ennen kesän äänestyksiä.

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

#63

Kun lukee Suomen sotahistoriaa, huomaa, miten kerran toisensa jälkeen ratkaisevissa paikoissa on ollut päätöksiä tekemässä yksilö, jolla on ollut kanttia tehdä itsenäisiä päätöksiä, omaan näkemykseensä luottaen.

Jos suurin tehtävä politiikassa on puoluetovereiden ja yleisön kumartaminen, niin itsenäisiä päätöksiä tuskin nähdään.

Mikäli Lepomäki tällä itsenäiseen näkemykseen perustuvalla sote-ulostulollaan rakentaa poliittista uraansa, niin antaa mennä vain. Hyvä ja hurraa! Kannanotto on järkevä ja kansallista etua - yli puoluerajojen - huomioiva.

Ja esittäjänä on todistetusti laskutaitoinen henkilö, jonka luultavasti ei tarvitsisi edes olla mukana politiikassa pitääkseen taloutensa kunnossa.

Jos hallitus järjenäänen vuoksi kaatuu, niin hyvästä syystä kaatuu. Näennäiset säästöt ne vasta kalliiksi tulevatkin. #olkiluoto3

Jos sote-uudistuksen "maaliin saattamisen" ainoa tarkoitus on pysyttää hallitus kasassa, niin kalliiksi tulee nykyinen hallitus.

Julkinen terveydenhoito koskettaa jokaista suomalaista, myös niitä, jotka ostavat kaikki palvelunsa yksityiseltä puolelta. Samassa Suomessa kuitenkin eletään ja samaa ilmaa hengitetään.

Esimerkiksi kansallinen rokoteohjelma vaikuttaa kaikkien elämään. Kansalaisten yleiskunto samoin. Jos yksi nurkka talossa pettää, kärsii siitä kohta seuraavakin nurkka.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja terveys erityisesti vaikuttaa kaikkeen.

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

#53
Vaikea kuvitella, miten henkilö, joka asettaa itsensä niinkin julkisesti arvioitavaksi kuin Lepomäki ilmoittautuessaan mukaan puheenjohtajakisaan, jäisi jollakin tapaa "tuulen vietäväksi".

Oli kanttia haastaa puheejohtajakisassa, ja nyt on kanttia haastaa "ryhmänäkemys" omalla näkemyksellä.

Ja näkemyksellä, joka perustuu numeroihin, matematiikkaan.

Hyvä, jos politiikkaan saadaan ihmisiä, joilla on sekä kanttia että laskutaitoa.

(Ettei ainoaksi vastuunkannon ulkonaiseksi tunnukseksi jää suora jakaus kuten eräillä, tai twiittailu kuten toisilla.)

Käyttäjän TerhiSimola kuva
Terhi Simola

Seppo Simosen kommentti on keski-ikäisen miehen vähättelevä argumentti terävästä nuoresta naisesta, joka osaa ajatella omilla aivoillaan.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Oi voi lue uudelleen ajatuksella ilman feminismiä. Aikakello tikittää kaikille ja keski-ikä siintää edessä. Kiva kun kommentoit.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Korjataan:-)

Seppo Simosen teksti on keski-ikäisen kepulaisen miehen argumentointia, jonka suljettujen silmien edessä säihkyvät niin kauan kepussa unelmoidun maakuntamallin toteutumisen mahdollisuudet. Sote ei ole ollut eikä ole siinä utopiassa tavoitteena tärkein!

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Kiitos Matti Kouri ja viellä enemmän kiitosta kepulaisuudesta nyt kohta nukuttaa hyvin ja unessa unelmoin kepulandian eldoradoa.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri Vastaus kommenttiin #68
Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Tämänkin blogin sisältöön liittyen minua kiinnostaa erityisesti se, missähän aikataulussa on käytettävissä se osa tietojärjestelmää, josta saan tietoa palvelujen tarjoajista valintojeni pohjaksi. Kysyn tätä siksi, koska käsitykseni mukaan koko tietojärjestelmän rakentaminen on vielä ns. "turkin hihassa"!

Esimerkiksi haluaisin tietää, että kuinka monta polvileikkausta eri putiikeissa on tehty ja kuinka moni leikattu on tyytyväinen tai tyytymätön. Sen pohjalta sitten linkuttaisin oikeaan paikkaan.

Jotenkin jaksan epäillä, että tällaista tietokantaa ei aivan heti ole löydettävissä, vaan valinnan joudun tekemään esimerkiksi Helsingin Sanomien maksetuista mainoksista saadun tiedon pohjalta:-) Sitä nimittäin tulee riittämään sitten, kun nämä terveysjätit pääsevät vapaasti toimimaan.

Markkinoillahan on nimittäin sellainen luonne, että mikäli kysyntää ei ole tarpeeksi, sitä luodaan. Eikä nämä terveysmarkkinat siitä poikkea millään tavalla. Jo nyt esimerkiksi Hesarissa on valtava määrä terveyteen liittyvää mainontaa, ja jos hallituksen sote-malli toteutuu, mainonta räjähtää moninkertaiseksi. Ja jokainen tietää, kuka mainonnan maksaa - asiakas = sinä, minä ja Hentunliisa sekä muut veronmaksajat!

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Bottenbetyg för svensk sjukvård

By Mats Lindström / 3 juli, 2017 / Okategoriserade / 16 kommentarer
Patienter ger underbetyg till svensk sjukvård
Befolkningens tilltro till sjukvården har minskat. I en internationell jämförelse får Sverige bottenbetyg. Knappt 60 procent av patienterna tycker att vårdpersonalen har koll på viktig, medicinsk information i deras sjukdomshistoria.
Källa

Svensk vård sämst i Norden – och dyrast
Av samtliga 35 länder i en europeisk jämförelse intar Sverige 12:e plats (ned från 10:e plats 2015).
Källa

Samtidigt klagar en barnläkare på en utredning beställd av regeringen
På Dagens Medicin får märkligt nog en barnläkare blogga om än det ena och det andra som han inte har expertkompetens inom. Nu sågar han en statlig utredning som ännu knappt påbörjats. Han har nämligen tittat i sin kristallkula och gissat sig till det slutliga resultatet. Det verkar inte särskilt vetenskapligt att ha den utgångspunkten…
Källa

Han har tidigare klassat mig som en aktivist, som fått för mycket radiotid utan att bli ifrågasatt av företrädare för svensk sjukvård. Jag påstås även leverera osanning efter osanning. Konstigt att så många då följer denna blogg.
Källa

Jag har sällan sett förslag till lösningar, utan mest ifrågasättanden. Hur ska människor bli friskare i Sverige, och hur ska vi få upp förtroendet för svensk sjukvård? Fundera lite på det." - Siinä ainakin 'laureille' vielä funtsimista!...

https://newsaboutdisease.com/2017/07/03/bottenbety...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Sinä sitä et osaa erottaa toisistaan faktaa ja poliittista / ay- luontoisia mielipideuutisointia.

Viitsisitkö nähdä enemmän vaivaa postausten taustoihin, etkä olisi kovin herkkäuskonen niellen joka ikisen syötin pitkässä siimassa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lauri,

pitää nimenomaan paikkansa juuri perustelematta jättöiseen suhteesi! - Eittämättä tulee heti taas mieleeni "vanhan varkaan metkut": "kato se menee jo tuolla, umpimärällä suolla"...

"Viitsisitkö nähdä enemmän vaivaa postausten taustoihin, etkä olisi kovin herkkäuskonen niellen joka ikisen syötin pitkässä siimassa." - juuri niin - onhan sinullakin omat aivot, eikös vain?

Et ole valitettavasti tuonut vielä mitään lisäarvoa tälle Elinan blogille ao. tiedontarvitsijoille, vaan yrität vaan häiriköidä, ettei tieto leviäisi - varsinaista trollin taaktiikkaa! Toivottavasti siirryt pian levittelemään "tietojasi" omille saiteillesi, kiitos!

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lauri,

sinun ns. tasosi täällä ei riitä kritisoimaan edes tätäkään - samoin kuten ei vähääkään ihannoimaasi Ruotsiakaan! - itsekritiikistäsi, sen puutteesta nyt puhumattakaan:

Suomalaiset ovat tämän vuoden onnellisin joukko maailmassa:

http://www.goodnewsfinland.com/un-report-finland-h...

Hoh, hoh ja hoh ja välillä heh - kaikki menee Laurille mikä vain vähänkin katinkultana sinnepäin kiiltelee, juu ...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #91

Merkittävä osa suomalisista ei kuitenkaan ole onnellisia terveyspalvelluidensa saatavuuden suhteen tai sosiaaliturvansa suhteen. Maa velkaantuu rajusti edelleen ja maassa on työttömänä 400.000 ihmistä. 60.000 18 - 25 vuotiasta nuorta on kadonnut tilastoinnin ulkopuolelle - eivät ole töissä, koulutuksessa tai edes työttöminä työnhakijoina.

PS. Terveyspalveluiden tuottamisen suhteen pidän Britannian NHS-järjestelmää maailman parhaana, mutta Ruotsikin on mukavasti kuvassa mukana.

Sinuna en arvioisi moukkamaisesti muiden kompetenssia ajatteluun tässä asiassa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #95

Lauri,

taaskaan et valitettavasti täysinn toivottomana ymmärrä tmään jutun ja koko kokonaisuuden pointtia - jauhat vain samaasi toistellen pelkkinä lilluukkanvarsina vaikka hamaan taappiin asti, heh.

"Valhe, emävalhe, tilasto"

Käyttäjän Kirsiomp kuva

On näitä yritetty "säätää", miten lienee onnistunee:

"58 §.Yksityisen palveluntuottajan toiminnan taloudellinen eriyttäminen.

Pykälän perusteella yksityisen palveluntuottajan on omaa toimintaansa koskevassa kirjanpidossaan eriytettävä suoran valinnan palvelujen tuottamiseen annettu julkinen rahoitus ja kustannukset. Pykälän tavoitteena on selvittää palvelutuotannon tosiasialliset kustannukset ja palveluihin saatu julkinen rahoitus. Kirjanpidon eriyttäminen antaa mahdollisuuden toiminnan kannattavuuden seuraamiseen ja mahdollisen ylikompensaation havaitsemiseen.

Pykälän 1 momentin perusteella tuottajan on kirjanpidossaan eriytettävä suoran valinnan palvelujen kustannukset ja niiden tuottamiseen saatu julkinen rahoitus. Suoran valinnan palveluihin saatava rahoitus tulee maakunnalta. Siltä osin kuin suoran valinnan palveluja tuotetaan 54 §:n 1 momentin perusteella muutoin kuin sosiaali- ja terveyskeskuksen omana toimintana, rahoituksen katsotaan tulevan tosiasialliselle tuottajalle sosiaali- ja terveyskeskusta ylläpitävältä palveluntuottajalta. Velvollisuus raportoida näiden varojen käytöstä koskee sosiaali- ja terveyskeskusta ylläpitävää palveluntuottajaa eikä eriyttämisvelvollisuus koske alihankkijana toimivaa tosiasiallista tuottajaa.

Pykälän 2 momentissa säädetään tarkemmin, miten kirjanpidon eriyttäminen on tehtävä. Säännöksen mukaan kirjanpidossa on oltava erillinen kirjanpito suoran valinnan palvelujen menoista ja tuloista. Menot ja tulot on momentin 1 kohdan mukaan eriteltävä objektiivisesti perusteltavien kustannuslaskennan periaatteiden mukaisesti. Objektiivisia perusteita on myös noudatettava johdonmukaisesti. Momentin 2 kohdan mukaan kirjanpidossa on myös esiteltävä selkeä kuvaus 1 kohdassa todetuista kustannuslaskennan periaatteista.

Pykälän 3 momentin perusteella palveluntuottajan on esitettävä eriytetyt tuotot ja kulut tilikausittain erillisessä tuloslaskelmassa. Erillisen tuloslaskelman on oltava johdettavissa erilliskirjanpitovelvollisen yrityksen kirjanpidosta. Tuloslaskelman laatimisessa ja esittämisessä on myös sovellettava erilliskirjanpitovelvolliseen yritykseen yleisesti sovellettavia kirjanpitosäännöksiä.

Pykälän 4 momentissa säädetään eriytettyjä toimintoja koskevien tuloslaskelmien julkisuudesta. Säännöksen mukaan tuloslaskelma ja sen lisätiedot ovat julkisia. Nämä julkiset tiedot on esitettävä kirjanpitovelvollisen yrityksen tilinpäätöksen lisätietona.
Pykälän 5 momentissa on valtuutussäännös, jonka mukaan tuloslaskelman ja sen lisätietojen tarkemmasta sisällöstä ja julkistamisesta voidaan säätää erikseen valtioneuvoston asetuksella."

Ks. HE 16/2018 alla:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Heinäluoma: ”Tästä on tulossa Suomen historian suurin harhalaukaus – seurauksia ei tiedä kukaan”:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244018-heinaluoma...

Sote-kapinalliselta uusi täyslaidallinen – Elina Lepomäki: Syntyy ohituskaista ja ”lukkiutumisilmiö”:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/243992-sote-kapin...

Follow the money – Sote-uudistuksen hälyttävät riskit:

http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252259-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tavoite on saavuttaa valtionrahalla paremmat sote-palvelut yksityisen sektorin muodostaman kilpailun avulla. Mutta...:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960630940...

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala

Perustuslakivaliokunnan hallituspuolueiden jäsenet tulevat olemaan ainakin valinnanvapauslain osalta kovan painostuksen kohteina. Nyt todella mitataan kestääkö jäsenten selkäranka. Vertailukohtana on oma kesäkuinen lausunto.

Valiokunnan perinteinen käytäntö on ollut pysyä asiassa edellisissä kannanotoissa; kyse on perustuslain ylimmän vartijan uskottavuus.

Jos valiokunta pysyy kannassaan, niin lain läpimeno ei ole ollenkaan varma. Esimerkiksi notifioinnin tarve eu-komissioille ei ole mihinkään poistunut. Tätä ei päästä karkuun; se nousee KHO:n pöydälle ennemmin tai myöhemmin (KHO:n mukaan).

Mutta kysehän ei olekaan laista, vaan Sipilän ja Orpon kasvojen pesusta. Ja siinä pakkaavat selkärangat taipumaan. Lopullinen EU-pyykki jäisi tuolloin pestäväksi myöhemmin.

Käyttäjän HeliRty kuva
Heli Räty

Olen kanssasi samaa mieltä perustuslakivaliokunnasta. Eikä läpihuutoa kannata odottaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassakaan. Kun katsoo ketkä johtavat ko. valiokunnissa puhetta niin oppositiolla on päätöksenteosta ja lakien hyväksymisen aikatauluista vahva ote. Pidän pienenä ihmeenä jos viivytystaktiikka ei siirtäisi ainakin maakuntavaaleja eteenpäin.

Käyttäjän IlkkaValonen kuva
Ilkka Valonen

Olen siinä aivan samaa mieltä, että nykyinen valinnanvapaus on todella uhattuna. Meillä on julkisella puolella hyvä valinnanvapaus, jos vain käytämme sitä - ja nimenomaan erikoislääkäreille pääsyssä. Eri puolilla maatamme on hyvin erilainen erityisosaaminen: Helsingissä syöpä, Oulussa aivokirurgia, J-kylässä ortopedia jne...

Nyt kuitenkin alkaa jo näyttämään siltä, että tämä sote-soppa on taputeltu kun terveydenhuolto"jätit" ovat jättämässä hankkimiaan "sillanpäitä". Mm. Attendo yrittää päästä eroon Sysmä-sopimuksesta eli kunnallisesta monopolista - tähän tuskin on syynä Sysmän "siirtyminen" omaan valuuttaan.

Käyttäjän IlkkaValonen kuva
Ilkka Valonen

Koko tämän - monen Hallituksen ajan - SOTE-väännön ajan olen ihmetellyt sitä, että miksi malliksi ja vertailukohdaksi on otettu Ruotsi ja sen lisäksi niin monia maita, missä kehitelty verovaroin pelkkiä hallintohimmeleitä. Myös EK Häkämiehen johdolla peräänkuuluttaa näitä himmeleitä joiden päälle pitäisi rakentaa vielä 18 hallinto/valvonta/jotakin-sinne-päin -himmeliä. Heti kun siirrytään keskustelemaan muusta kun sosiaali- ja terveydenhoidosta, tulee mallimaaksi Saksa = työelämä, koulutus, ulkomaalaispolitiikka etc...

Miksi emme ota malliksi Saksan mallia?????

Saksassa jokainen kuuluu johonkin krankenkasseen ja ne ovat valtion taholta valvottuja sekä konkurssisuojattuja keskenään. Kassen kortilla jäsen saa erikseen maksamatta kaikki palvelut aina reseptilääkkeitä myöten. Siis lähes joka kylässä on pieni lääkäriasema, missä voi asioida minkä tahansa kassen kortilla "ilmaiseksi" (sisältyy siis kasse-maksuun) kun se ulkopuoliselle (esim. turistille) maksaisi n. 25 €/vajaan ½ tunnin lääkäriasiointi. Sairaalan kiireettömään leikkaukseen voi valita lähes vapaasti (ruuhkaisimpiin kuten München on rajoituksia).

Suurin syy tähän hiljaisuuteen lienee se, että kasset hallitsevat myös jäsentensä eläkevaroja ja ovat velvoitettuja käyttämään niitä jäsentensä hyödyksi (eläkevarat on siis jäsensn henkilökohtaista omaisuutta eikä kuten meillä "sosiaalidemokraattisten hyväntekeväisyyskassojen" - ja tämähän olisi täydellinen katastrofi meillä erityisesti, sekä jostakin käsittämättömästä syystä, EKn kannalta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Eduskunnassa 14.3. pidetty Maakunta- ja sote-esityksen lähetekeskustelu kesti yöhön, lähes klo 24:ään saakka.

Klo 19.56 lähtien Hanna Halmeenpää (vihr) piti erittäin hyvän puheenvuoron siitä, että ” Valtiolla on vastuu eduskunnan säätämien lakien toimeenpanosta, perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta, ympäristöstä, yleisestä edusta ja myös kansainvälisten velvoitteiden, kuten EU-oikeuden, noudattamisesta”:

”Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen maakuntalakipaketti sisältää sote-lakien katveessa myös lakiesitykset merkittävästä ympäristöhallinnon viranomaistyön uudelleenorganisoinnista nykyisistä ely-keskuksista ja aluehallintovirastoista osin maakuntiin, osin uuteen valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan. Tästä emme ole tänään keskustelleet juuri lainkaan. Lähetekeskustelu koko maakuntalakipaketista koskee tätäkin varsin isoa ja merkittäviä muutoksia ehdottavaa kokonaisuutta.

Tavoitteena on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion eli tässä valtion lupa- ja valvontaviraston välillä. Tavoitteena on myös tehostaa viranomaisresurssien käyttöä ja mahdollistaa strategisen kokonaisnäkemyksen toteutuminen ympäristöhallinnon asioissa. Eri intressivertailusta halutaan siis selkeämmin yhtenäiseen päämäärään. Sinänsä hyvä tavoite, kunhan se ei johda viranomaistyön ja päätöksenteon riippumattomuuden vaarantumiseen.

Hallituksen lakiesityksen perusteella on aihetta huoleen siitä, miten ely-keskusten ja aluehallintovirastojen nykyisinkin puutteellisesti resursoiduista ympäristövastuualueista osaaminen ja resurssit sekä Luovaan että maakuntiin jyvittämällä saadaan lopputulokseksi vahvaa ympäristöosaamista ja jouhevia prosesseja, ellei resursseja lainkaan samalla lisätä.

Lakiluonnoksesta annetuissa asiantuntijalausunnoissa pidetään tärkeänä muun muassa tavoitetta, että maakunnat järjestäisivät kalatalouden ja vesialueiden hoidon yhteistoiminnassa ja hallinnoltaan riittävän keskitetysti tarvittavan asiantuntemuksen ja osaamisen varmistamiseksi, kuten tälläkin hetkellä on tehty keskittämällä näitä tehtäviä muutaman ely-keskuksen vastuulle koko maan osalta. Tätä resurssiviisasta tehtäväjakoa maakunnille ei kuitenkaan ole lakiesitykseen selkeästi kirjattu. Osassa lausunnoista on esitetty vakavaa huolta myös siitä, että nyt selkeästi ely-keskusten eri vastuualueille kuuluvien kalatalouden ja vesi-talouden tehtävien yhdistäminen maakunnan sektoriviranomaisia integroivaan malliin ja tiiviimpään vuorovaikutukseen yhden johdon alle voisi vaarantaa intressiristiriidoissa kalatalousviranomaisten päätöksenteon riippumattomuuden ja joutumisen alisteiseksi vesitalousintresseille.

Arvoisa puhemies!

Luova-viraston osalta valmistellun lainsäädännön perusratkaisut ovat lakiluonnoksista annettujen lausuntojen valossa kuitenkin laajasti hyväksyttyjä. Peruskuvion sisällä vain on muutamia täysin radikaaleja ratkaisuesityksiä, joihin lainvalmistelun kuluessa on asiantuntijalausunnoissa tuloksetta esitetty painavaa kritiikkiä. Lakiesitysten heikkouksien korjaaminen on näiltä osin nyt eduskunnan vastuulla.

Ympäristöhallinnon tehtäviä, jotka nyt jaetaan maakunnille ja Luova-virastolle, ovat muun muassa luonnon- ja ympäristönsuojelu, vesiensuojelu ja -hoito, kaavaohjaus ja erilaisten lupien myöntäminen ja valvonta. Yhdistävä tekijä ja ympäristöhallinnon keskeinen tarkoitus on yleisen edun valvonta. Se on julkisen vallan käytössä aivan olennaista. Se juuri turvaa erisuuntaisten yhteiskunnallisten intressien toteutumisen osana hallinnon laillisuusvalvontaa. Myös viranomaispäätösten lainmukaisuuden valvonta, tarvittaessa yleisen edun nimissä tapahtuvin valituksin tuomioistuimeen, on oikeusvaltion peruskalliota.

Arvoisa puhemies!

Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaami-sesta ja arvioinnista. Muun muassa korkein hallinto-oikeus korosti lausunnossaan yleisen edun valvonta-tehtävää ja piti yleisen edun valvontayksikön perustamista ja sen Luova-viraston päätöksiin kohdistuvaa muutoksenhakuoikeutta välttämättömänä — välttämättömänä.

Mitä teki hallitus? Lausuntopalautteen jälkeen poisti Luova- lakiesityksestä sekä yleistä etua valvovan yksikön että viranomaisten muutoksenhakuoikeuden. Yhtä selkeä laillisuuden ja yleisen edunvalvonnan heikennys on se, että ely-keskusten lakkauttamisen yhteydessä poistuu valtiolle kuuluva kuntakaavoituksen ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen valvontatehtävä. Sitä ei lakiesityksessä ole osoitettu minkään yleistä etua valvovan vi-ranomaisen vastuulle, ei maakunnille eikä Luova-virastoille. Tämä tulee lisäämään sektoriviranomaisten ja ministeriöiden tehtäväkenttää ja voi vähentää ympäristövaikutusten huomioon ottamista kaavoituksessa. Näin todetaan hallituksen omassa lakiesityksessä — näin siellä todetaan.

Ei kai voi olla niin, että maakuntauudistuksen jälkeen mikään viranomaistaho ei valvo kuntien ja maakuntien kaavojen laillisuutta? Näin tulee tapahtumaan hallituksen itsensä teettämän selvityksen mukaan, jossa professori Eija Mäkinen esittää kuntakaavojen ja alueidenkäytön valvontatehtävän antamista uudelle lupa- ja valvontavirasto Luovalle. Selkeä toimivallan jako alueidenkäytössä eli kaavoituksessa toteutuu kuntien ja maakuntien osalta jatkossakin. Sen sijaan valtio on jäämässä ilman sellaista valvontavaltaa, jota sen vastuulle kuuluvien tehtävien hoitaminen vaatii, ellei eduskunta korjaa tätä lakiesitystä.

Arvoisa puhemies!

Nykyisin ely-keskukset voivat tarvittaessa hakea muutosta esimerkiksi avien vesi- ja ympäristölupapäätöksiin sekä kuntien tai maakuntaliittojen kaavapäätöksiin. Tätä valitusoikeutta ely-keskukset ovat käyttäneet vain harvoin mutta tehokkaasti.

Parasta lainmukaisuuden ja yleisen edunvalvonnan ennakkovarmistusta on ollut se, että valvontatyökalu, myös viranomaisen muutoksen hakumahdollisuus on olemassa. Kaikilla viranomaistahoilla on ollut vahva pyrkimys huomioida eri tahojen lausunnot varmistaakseen päätösten lainmukaisuuden. Joskus pieniä tai isompiakin huteja on saattanut siitä huolimatta sattua. Silloin viranomaisvalituksia on tehty, ja ne ovat me-nestyneet huomattavasti muita valituksia paremmin tuomioistuimissa. Ne ovat siis olleet juuri laillisuusvalvonnan kannalta aiheellisia ja perusteltuja. Miksi siis tämä viranomaisten suorittama laillisuusvalvonta aiotaan poistaa? Sitä lakiesityksessä ei perustella, haluaisin kuulla vastauksia. Jos hallitus haluaa sujuvoittaa eli nopeuttaa lupaprosesseja, pitää turvata lupaviranomaisten resurssit. Yleisen edun valvonta asian käsittelyn kaikissa vaiheissa on tarpeellista. Näin aveissa ja ely-keskuksissa toimitaan nytkin. Mitään perusteita laillisuusvalvonnan heikentämiselle ei ole olemassa.

Hallitus haluaa purkaa byrokratiaa, hyvä. Tässä kohtaa keinot vain ovat aivan käsittämättömät. Viranomaisvalitukset eivät ole tähänkään saakka olleet keinotekoisia hankkeiden jarrutusyrityksiä vaan aiheellisia ja pe-rusteltuja valtiolle kuuluvan vastuun mukaisesti.

Esimerkiksi ely-keskusten osuus kaikista kaavoitusta koskevista valituksista on viime vuosina ollut vain noin 4 prosenttia. Ely-keskusten kaavavalituksista kuitenkin 80 prosenttia on hyväksytty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valvontaa on siis tarvittu. Jos ja kun lupaprosessit halutaan jouheviksi ja virheet ja ylimääräiset viiveet lähelle nollatasoa, ratkaisu ei löydy lupapäätösten ja kaavoituksen laillisuusvalvonnan ja yleisen edun valvonnan heikentämisestä. Niillä keinoilla oikeusvaltio nimeltä Suomi ei voi ajaa. Siinä mennä töräytetään pahasti metsään. Lainsäätäjän vastuun ja oikeusvaltioperiaatteen huolellinen huomioiminen on varmempi tie.

Lakiesitys Luova-virastosta ja maakunnista vaatii näiltä osin valiokuntakäsittelyssä olennaisia korjauksia ja ilman muuta myös perustuslakivaliokunnan laillisuustarkastelun.

Arvoisa puhemies!

Hallituksen lakiesityksessä on raskaan sarjan linjauksia, jotka vaativat perustuslaillisen tarkastelun. Valtiolla on vastuu eduskunnan säätämien lakien toimeenpanosta, perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta, valta-kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta, ympäristöstä, yleisestä edusta ja myös kansainvä-listen velvoitteiden, kuten EU-oikeuden, noudattamisesta. Valtio ei voi vapautua näistä vastuista, vaikka toimivaltaa siirrettäisiin itsehallinnollisille maakunnille ja kunnille sekä uusille valvonta- ja lupavirastoille. Toisin kuin hallituksen lakiesitykseen nyt on kirjattu, vastuuta laillisuusvalvonnasta ei voida jättää hoitamatta. Sitä ei voida siirtää kansalaisjärjestölle tai kuntalaisille, joilla kyllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta eikä myöskään usein osaamista ja riittäviä resursseja hakea muutosta lainvastaisiin päätöksiin.

[Puhemies koputtaa]

Arvoisa puhemies! Lopetan sanomalla, että pidetään perusasiat ja vastuut kunnossa, se on meidän tehtävämme lainsäätäjinä."

---

Hienoa Hanna! Toivotaan, että vihreät ja kaikki muutkin luonto- ja kulttuuri-ihmiset pitävät edellä esitetystä kiinni. Myös meidän ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri ansaitsevat parempaa, kuin mitä nyt on suunnitteilla.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Raimo Ilaskivi

14.3.2018 21:26

"Nimet muuttuu vain, ja niillä peitetään, ettei mikään muuttuis lain, kaikki säilyy entisellään" Muistui vaan mieleen vanha viisu, kun luin sanan kotihoiva. Mitäpä se muuta on kuin omaishoitoa, sitä jonka avulla kunnat säästävät säästämästä päästyään ja uuvutetaan omaishoitajat loppuun. Että vanhusten hoidosta satojen miljoonien säästöt, sallikaa minun ihmetellä. Ja vielä: Yhteiskunnan politiikan sivistyksellistä ja humanistista tasoa mitataan parhaiten sillä, kuinka se pitää huolta heikoimmistaan, mm. vanhuusväestöstä. Ei tule korkeaa arvosanaa ...."

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244030-kansanedus...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Emeritusprofessori Martti Kekomäki vastustaa yhä hallituksen sote-mallia: ”Toivon, että eduskunnasta löytyy kourallinen aikuisia oikeistolaisia, jotka kaatavat lain”:

https://m.iltalehti.fi/politiikka/2018031522008130...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Reistaavasta potilastietojärjestelmästä paljastuu alkeellisia virheitä: rullahiiri sotkee laboratoriolähetteitä, vierityspalkin puuttuminen piilottaa tärkeitä potilastietoja:

https://yle.fi/uutiset/3-10117720

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Elina Lepomäki napauttaa sote-asiantuntijoita - ”Hiilamo ja kumppanit ei taida nyt ihan täysin ymmärtää”:

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201803162200813...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Soten tavoitteena on hyvinvointivaltiosta luopuminen, arvioi 80 vuotta täyttävä Jacob Söderman:

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005606939.htm...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Ahneus sokaisee ihmisen" – Rikosoikeuden professorit varoittavat sote-korruptiosta:

https://yle.fi/uutiset/3-10036340

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lähes puoli Suomea ryhtyy sote-yhteistyöhön – Pohjoisessa ”jonkinlainen terveysasema on oltava jokaisessa kuntakeskuksessa”:

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005612674.html

Osa terveysasemista voi hävitä kaikkien aikojen vallankaappauksessa: ”Kuinka monta sote-keskusta on järkevää pitää lähekkäin?” kysyy valtion ylin sote-valmistelija Päivi Nerg:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005610235.html

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset